امروز می خواهیم باهم به بررسی تاثیر ساخت کاردستی بر خلاقیت کودکان بپردازیم .اما قبل از ان باید ان را تعریف نماییم؟به چیزی که از فعالیت، همکاری و هماهنگی توسط ذهن، چشم و دست ساخته می شود کاردستی می گویند. برخی از فواید کاردستی : ۱ – انجام دادن  کاردستی […]

سردبیر

حجت بابائی

ما یک خانواده هستیم . اینجا تنها یک مدرسه نیست .