آلدفر و تئوری ERG

 

موضوعات مورد علاقه ی كلایتون پی.آلدفر نیازهای انسانی، عیب یابی سازمانی، روابط بین نژادها، پویایی های گروهی و بین گروهی، شخصیت و رهبری می باشند. از او بیش از 100 مقاله و كتاب باقی مانده است.

در سال 1972 او نیازهای 5گانه مازلو را در 3 دسته نیاز، خلاصه کرد:

الف) نیازهای زیستی: که مرتبط با سلامت فیزیکی است.

ب) نیاز وابستگی: شامل نیاز روابط رضایت بخش با دیگران می شود.

ج) نیاز رشد: شامل شناخت توانایی بالقوه و نیل به شایستگی افراد است.

 

👉امتیاز بده.