امرسون و 12 اصل کارایی

هارینگتون امرسون 1853 – 1931 (Harrington Emerson) پیرو و معاصر تیلور است. 12 اصل کارایی را برای کار در نظر می‏ گیرد، معتقد است بهترین راه دسترسی به کارایی، حذف عدم کارایی است. عدم کارایی به دو شکل است:
1- حوزه فرایندها و مواد
2- حوزه عدم کارایی افراد
اولی راحت‏تر و دومی سخت‏تر است. اگر کارایی انسان را افزایش دهیم مسلما کارایی بالا می‏ رود. هدف کاملا تعریف شده است. عقل سلیم (قضاوت صحیح)، مشورت شایسته، انضباط، رفتار عادلانه، یادداشت‏های دقیق، فوری و کامل و دائمی، سرعت، استانداردها و زمان‏بندی، شرایط استانداردها، عملیات استاندارد، دستور‏العمل مکتوب، پاداش‏های کارایی.
5 اصل اولیه ی امرسون به روابط بین شخصی، خصوصا کارفرما و کارکنان مربوط می شود و 7 اصل باقی مانده عمدتا به روش شناختی یا مفهوم سیستمها در مدیریت اشاره دارند. امرسون حصول کارایی سازمان را از پایین به بالا می ‏داند. یعنی کارکنان ستادی باید به کارکنان صف کمک کنند و در نهایت کارکنان صف باید سازمان را به کارایی پیش ببرند.

1- هدف کاملا تعریف شده
2- عقل سلیم ( قضاوت صحیح )
3- شورای شایسته
4- انضباط
5- رفتار عادلانه
6- یادداشت های دقیق، فوری، کامل و دائمی
7- سرعت
8- استاندارد ها و زمان بندی
9- شرایط استاندارد
10- عملیات استاندارد
11- دستورالعمل های مکتوب
12- پاداش های کارایی

👉امتیاز بده.