تکه هایی از یک کل منسجم اثر پونه مقیمی

کتاب تکه هایی از یک کل منسجم اثر پونه مقیمی برای افرادی نوشته شده است که می خواهند با تعمق بیشتر به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با بخشهایی از دنیای ناشناخته روان شان آشنا شوند.

مطمناً برای واکاوی دقیق به کمک یک متخصص احتیاج است و این کتاب حکم درمان را ندارد ولی می تواند کمک کننده باشد، زیرا مطالب آن با زبان ساده همراه با پایه های علم روانکاوی نوشته شده است.

شاید زندگی پیدا کردن بخش هایی از خودمان در تکه تکه هایی از یک کل منسجم است، پیدا کردنی که به اندازه یک عمر طول می کشد . تکه هایی که همه جا حضور دارند و فقط کافی است ما در مسیرشان قرار بگیریم، آن وقت اگر هشیار باشیم، شاید بخش هایی از خودمان را ببینیم .

بخش هایی از خودمان را در رابطه ها و در آدم هایی که تجربه می کنیم، در موقعیت هایی که قرار می گیریم، در فیلم هایی که می بینیم، در تاریخی که مرور می کنیم و حتی در کوچه ای که هیچ عابری ندارد، و باد، درخت هایش را بدون حضور تماشاچیان نوازش می کند، شاید زندگی همین است .

ما زندگی را نه به صورت یک کل که به صورت جزئیاتی روزمره می بینیم. در واقع ما در لحظه ای از یک زمان اکنون همیشگی هستیم و شاید آن لحظه تمام همان چیزی است که«هدف» نام دارد؛ هدفی به نام زندگی کردن .

برخورد کردن با تکه ای از زندگی و سپس پیدا کردن تکه ای ناهشیار از درون خودمان، شاید زندگی تلا شی برای منسجم شدن و پیدا کردن بخش های بیشتری از خودمان است و در این تلاش مدام با اتفاقات زندگی مواجه می شویم.

این کتاب تکه هایی از یک کل منسجم است، کلی که هنوز تکمیل نشده اما در مسیر پیدا شدن و بیرون آمدن از ابهام است . شاید این کتاب، بتواند بخش هایی از درون شما را بیدار کند و به پیدا شدن بخش های گمشده تان کمک کند .

بخشی از کتاب تکه هایی از یک کل منسجم

تمام احساس ها در دنیا ناپایدار هستند پس نمی توان توقع داشت که عشق و دوست داشتن یک جریان همیشگی باشد و وقتی در دنیایی زندگی می کنیم که پر از اتفاقها و حوادث غیرقابل پیشبینی است، نمی توانیم انتظار داشته باشیم همیشه احساس خوشبختی و عشق کنیم .

ما با یک احساس خوشبختی و خوشحالی همیشگی به دنیا نیامده ایم، ما با ترکیبی از احساسها به دنیا آمده ایم و تمام این احساسات تابع قانون کلی جهان هستند، همه چیز ناپایدار است، حتی عشق و صمیمیت، همه چیز ناپایدار است حتی غم و خشم، پس حالا که همه چیز ناپایدار است چه چیزی موجب بقای رابطه های طولانی مدت می شود؟

بستر مناسب بقای رابطه های طولانی مدت در …

کتاب تکه هایی از یک کل منسجم شامل نه فصل است.

فصل اول: نگاهی به مفهوم زندگی و واقعیتهای آن.

فصل دوم: ما و رابطه ها.

فصل سوم: احساس ها.

فصل چهارم: تفكراتی كه صمیمیت را در رابطه كم می کند.

فصل پنجم: رابطه می تواند بستر چه اتفاقهایی باشد؟

فصل ششم: رفتارهایی كه به درك كردنِ آدمها كمك می کند.

فصل هفتم: ما و آدمها و تمام آن بخشهای مشترك انسانی.

فصل هشتم: زمان همان عنصر اصلی رشد در رابطه ها است.

فصل نهم: تنهایی.


👉امتیاز بده.