کتاب 15 قانون ارزشمند رشد یا درجا زدن ممنوع!

کتاب 15 قانون ارزشمند رشد که با عنوان در جا زدن ممنوع! نیز ترجمه شده است با نام اصلی (The 15 invaluable laws of growth : live them and reach your potentialc) اثر جان سی مکسول (John Calvin Maxwell) نویسنده، سخنران و کشیش آمریکایی است. که تفسیر خود از اصول مهم رشد فردی را ارائه می کند. و در عنوان کتاب نیز گفته  آنها را بخوانید، به کار ببندید، بهتر زندگی کنید و رشد کنید.

این کتاب دربردارنده ۱۵ قانون است که با اجرای آنها، می‌توانید به زندگی تحول و پویایی ببخشید. پیروی از 15 « قانون رشد » به شما کمک خواهد کرد.! اگر این قوانین را مطالعه کنید. درسهای آ نها را به کار بندید. هر روز تغییراتی ایجاد کنید و پیشرفت روزانه تان را در «دفتر رشد » ثبت کنید.

رشد فردی خودبه خود اتفاق نمی افتد. باید کاری کنید که اتفاق بیفتد و روش پیشرفت، بدون منتظر ماندن برای زمان و انگیزه مناسب را یاد بگیرد. رشد آسان نیست. هر چیز ارزشمندی قیمتی دارد. برای پرداخت آن قیمت آماده باشید.

برای شناخت همه توان خود هر کاری که می توانید انجام دهید. این کتاب نوشته شده تا تأثیرگذاری رشد و پیشرفت شخصی را هرچه بیشتر و بهتر به شما نشان دهد. برای تأثیرگذاری این کتاب در زندگی‌تان فقط باید مشتاقانه به رشد و پیشرفت‌ علاقه نشان دهید و بخواهید همواره به انسانی بهتر و موفق‌تر تبدیل شوید.

مواردی که در این کتاب مطالعه خواهید کرد به شرح زیر است.

چگونه در زندگی همیشه رو به جلو حرکت کنید.

با خود شناسی (پیش نیاز رشد فردی) در مسیر رشد فردی حرکت کنید.

رشد فردی نیازمند تلاش است، صبور باشید و از خبرگان کمک بگیرید.

استراتژی تدوین  کنید، و در این مسیر تمرکز کنید.

با شکست و چیزهایی که از دست می دهید کنار بیایید.

کمک به دیگران و …


👉امتیاز بده.