سایمون آر. گرین

 

سایمون (سیمون) آر. گرین (Simon R. Green) با نام کامل  سایمون ریچارد گرین  نویسنده بیش از شصت رمان علمی تخیلی، فانتزی و معمایی پرفروش‌ترین نویسنده نیویورک تایمز است. او اولین کتاب خود را در سال 1988 فروخت و سال بعد مأمور نوشتن رمان پرفروش فیلم کوین کاستنر رابین هود: شاهزاده دزدان شد. از آنجا به نوشتن مجموعه‌های دیگری از کتاب‌ها از جمله Deathstalker، Nightside، Secret History، Forest Kingdom، و … ادامه داد.

بیشتر آثار گرین در یک قلمرو تخیلی اتفاق می‌افتند و واقعیت‌های متعددی را در بر می‌گیرند که شخصیت‌ها در آن زندگی می‌کنند یا در برخی موارد بین آنها حرکت می‌کنند. اگرچه استفاده متقاطع از شخصیت‌ها یا تنظیمات اغلب محدود به اشاره‌های گذرا یا حضور کوتاه است، تعدادی از داستان‌های گرین به‌طور برجسته شخصیت‌هایی از آثار دیگر را به‌گونه‌ای نشان می‌دهند که برای داستان مهم است. با وجود این، آثار گرین را می توان، به استثنای برخی موارد، به چندین سری مجزا و رمان های مستقل تقسیم کرد.

 

 

سری هاتعداد جلد

Series

   
دث استاکر 8  جلد

Deathstalker

   
پادشاهی جنگل5  جلد

Forest Kingdom

   
شکارچیان شبح6  جلد

Ghost Finders

   
هاک و فیشر8   جلد

Hawk and Fisher

   
اسماعیل جونز11  جلد

Ishmael Jones

   
نایت ساید12 جلد

Nightside

   
تاریخچه محرمانه12 جلد

Secret History

   
 4 جلد

Twilight of the Empire

   
 4 جلد

Gideon Sable

   
داستان های کوتاه 

Short stories

 

 

 

کتاب داستان‌هایی از نایت ساید اثر سیمون آر.گرین نشر ویدا

کتاب داستان‌هایی از نایت ساید اثر سیمون آر.گرین نشر ویدا

149,000 139,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب دث استاکر 3 اثر سیمون آر.گرین

کتاب دث استاکر 3 اثر سیمون آر.گرین

346,000 337,090 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نایت ساید12 اثر سیمون آر.گرین

کتاب نایت ساید12 اثر سیمون آر.گرین

140,000 102,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب تیزتر از دندان مار اثر سیمون آر.گرین

کتاب تیزتر از دندان مار اثر سیمون آر.گرین

108,000 101,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نایت ساید 7 اثر سیمون آر.گرین

کتاب نایت ساید 7 اثر سیمون آر.گرین

97,000 91,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نایت ساید 9 اثر سیمون آر.گرین

کتاب نایت ساید 9 اثر سیمون آر.گرین

85,000 79,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نایت ساید 4 اثر سیمون آر.گرین

کتاب نایت ساید 4 اثر سیمون آر.گرین

130,000 121,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب فرجام شوم اثر سیمون آر.گرین

کتاب فرجام شوم اثر سیمون آر.گرین

97,000 54,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب شبح رویا اثر سیمون آر. گرین

کتاب شبح رویا اثر سیمون آر. گرین

71,000 70,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب شکارچیان شبح اثر سیمون آر گرین

کتاب شکارچیان شبح اثر سیمون آر گرین

196,000 150,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نایت ساید 1 فرستاده‌ ای از نایت ساید اثر سیمون آر گرین

کتاب نایت ساید 1 فرستاده‌ ای از نایت ساید اثر سیمون آر گرین

95,000 89,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نایت ساید 12عروس سیاه پوش اثر سیمون آر گرین

کتاب نایت ساید 12عروس سیاه پوش اثر سیمون آر گرین

110,000 102,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب داستان هایی از نایت ساید اثر سیمون ار گرین
نشر ویدا جلد 13

کتاب داستان هایی از نایت ساید اثر سیمون ار گرین نشر ویدا جلد 13

149,000 138,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نایت ساید 3 اثر سیمون آر.گرین

کتاب نایت ساید 3 اثر سیمون آر.گرین

86,000 80,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب ارواحی از فراسو اثر سیمون آر. گرین

کتاب ارواحی از فراسو اثر سیمون آر. گرین

76,000 75,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب نایت ساید 8 اثر سیمون آر.گرین

کتاب نایت ساید 8 اثر سیمون آر.گرین

72,000 67,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب شبح شانس اثر سیمون آر. گرین

کتاب شبح شانس اثر سیمون آر. گرین

119,000 65,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید