سایمون آر. گرین

 

سایمون (سیمون) آر. گرین (Simon R. Green) با نام کامل  سایمون ریچارد گرین  نویسنده بیش از شصت رمان علمی تخیلی، فانتزی و معمایی پرفروش‌ترین نویسنده نیویورک تایمز است. او اولین کتاب خود را در سال 1988 فروخت و سال بعد مأمور نوشتن رمان پرفروش فیلم کوین کاستنر رابین هود: شاهزاده دزدان شد. از آنجا به نوشتن مجموعه‌های دیگری از کتاب‌ها از جمله Deathstalker، Nightside، Secret History، Forest Kingdom، و … ادامه داد.

بیشتر آثار گرین در یک قلمرو تخیلی اتفاق می‌افتند و واقعیت‌های متعددی را در بر می‌گیرند که شخصیت‌ها در آن زندگی می‌کنند یا در برخی موارد بین آنها حرکت می‌کنند. اگرچه استفاده متقاطع از شخصیت‌ها یا تنظیمات اغلب محدود به اشاره‌های گذرا یا حضور کوتاه است، تعدادی از داستان‌های گرین به‌طور برجسته شخصیت‌هایی از آثار دیگر را به‌گونه‌ای نشان می‌دهند که برای داستان مهم است. با وجود این، آثار گرین را می توان، به استثنای برخی موارد، به چندین سری مجزا و رمان های مستقل تقسیم کرد.

 

 

سری هاتعداد جلد

Series

   
دث استاکر 8  جلد

Deathstalker

   
پادشاهی جنگل5  جلد

Forest Kingdom

   
شکارچیان شبح6  جلد

Ghost Finders

   
هاک و فیشر8   جلد

Hawk and Fisher

   
اسماعیل جونز11  جلد

Ishmael Jones

   
نایت ساید12 جلد

Nightside

   
تاریخچه محرمانه12 جلد

Secret History

   
 4 جلد

Twilight of the Empire

   
 4 جلد

Gideon Sable

   
داستان های کوتاه 

Short stories

 

 

 

[dka_post_list id=”257065″]

 

 

[dka_post_list id=”257067″]

 

 

[dka_post_list id=”257069″]

 

 

[dka_post_list id=”257071″]

 

 

[dka_post_list id=”257073″]

 

 

[dka_post_list id=”257075″]

 

 

[dka_post_list id=”257077″]

 

 

[dka_post_list id=”257079″]

 

 

[dka_post_list id=”257081″]

 

 

[dka_post_list id=”257083″]

 

 

[dka_post_list id=”257049″]

 

 

[dka_post_list id=”257051″]

 

 

[dka_post_list id=”257055″]

 

 

[dka_post_list id=”257057″]

 

 

[dka_post_list id=”257059″]

 

 

[dka_post_list id=”257061″]

 

 

[dka_post_list id=”257063″]

 

 

 

 

 

👉امتیاز بده.