قرآن کریم | قران مجید | قرآن مبین

قرآن (القرآن) کتاب مقدس دین اسلام است که به صورت وحی و توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام، محمد بن عبدالله، نازل شده‌ است. مسلمانان، قرآن را بزرگ‌ترین معجزهٔ پیامبر و روشن‌ترین دلیل بر پیامبری او می‌دانند. قرآن اصلی‌ترین منبع وحی در اسلام به‌شمار می‌آید و به زبان عربی کلاسیک نوشته شده‌است. کلمهٔ قرآن در لغت به معنی «قرائت کردن» و «خواندن» است و معمولاً به آن «قرآن کریم»، «قرآن مجید» و «قرآن مبین» می گویند. قرآن ۱۱۴ سوره دارد و به ۳۰ جزء تقسیم شده است.


قرآن ما فوق تمام متن های فنی و ابداعی و ادبی و بدیعی است و قالب معانی و محتوا و مفاهیمش معجزه بی نظیر و همتا ناپذیر و ثابت کننده حقانیت پیامبراعظم و خاتم پیامبران خدا است. این کتاب عقل انسان را به سوى حق می خواند و همه بشریت را تعلیم می دهد تا به ارزشهاى وحى مقدس بپیوندند.

تعداد سوره های قرآن و تعداد آیه هر سوره به ترتیب در جدول زیر ذکر شده است.

شمارهنامتعداد آیاتشمارهنامتعداد آیاتشمارهنامتعدادآیات
1حمد739زمر7577مرسلات50
2بقره28640غافر8578نبا40
3آل عمران20041فصلت5479نازعات46
4نساء17642شورى5380عبس42
5مائده12043زخرف8981تكویر29
6انعام16544دخان5982انفطار19
7اعراف20645جاثیه3783مطففین36
8انفال7546احقاف3584انشقاق25
9توبه12947محمد3885بروج22
10یونس10948فتح2986الطارق17
11هود12349حجرات1887الأعلى19
12یوسف11150ق4588الغاشیة26
13رعد4351الذاریات6089فجر30
14ابراهیم5252طور4990بلد20
15حجر9953نجم6291الشمس15
16نحل12854قمر5592اللیل21
17اسراء11155الرحمن7893الضحى11
18كهف11056واقعه9694انشراح8
19مریم9857حدید2995التین8
20طه13558مجادله2296علق19
21انبیاء11259حشر2497قدر5
22حج7860ممتحنه1398بینة8
23مومنون11861صف1499الزلزال8
24نور6462جمعه11100العادیات11
25فرقان7763منافقون11101القارعة11
26شعراء22764التغابن18102تكاثر8
27نمل9365طلاق12103العصر3
28قصص8866تحریم12104الهمزة9
29عنکبوت6967ملك30105الفیل5
30روم6068قلم52106قریش4
31لقمان3469الحاقة52107ماعون7
32سجده3070معارج44108كوثر3
33احزاب7371نوح28109كافرون6
34سبا5472جن28110نصر3
35فاطر4573مزمل20111لهب5
36یس8374مدثر56112اخلاص4
37صافات18275قیامة40113فلق5
38ص8876انسان31114ناس6

 

اعداد قرآنی


عدد 1 – کوچک ترین آیه، به غیر از آیات حروف مقطعه، آیه ۶۴ سوره الرحمن با یک کلمه است

عدد 3 – کلمات مردمان نیک (ابرار) و بد (فجار) به طور مساوی هر کدام ٣ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 3 – كوتاه ترين سوره قرآن، سوره كوثر با ٣ آیه است.

عدد 5 – كلمات تابستان داغ و زمستان سرد به طور مساوی هر کدام ۵ بار ذکر شده اند.

عدد 6 – کلمات خمر و نشه به طور مساوی هر کدام ۶ بار ذکر شده اند.

عدد 6 – حروف مقطعات “الم” در آغاز ۶ سوره آمده.

عدد 7 – هفت آسمان ٧ بار و آفرینش آسمانها نیز ٧ بار ذکر گردیده است.

عدد 12 – کلمه ماه دوازده مرتبه ذکر شده است.

عدد 12 – کلمه نطفه ١٢ بار ذکر شده.

عدد 12 – کلمه لحم یا گوشت ١٢ بار ذکر شده.

عدد 13 – کلمات مشکلات و آرامش به طور مساوی هر کدام ١٣ بار ذکر شده اند.

عدد 16 – کلمات خیانت و خبیث به طور مساوی هر کدام ١۶ بار ذکر شده اند.

عدد 19 – اولین سوره قرآن یعنى علق داراى ١٩ آیه است و سوره آخرى قرآن یعنى نصر مجموعا ١٩ کلمه می باشد.

عدد 23 – کلمات مرد و زن به طور مساوی هر کدام ٢٣ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 25 – کلمات ایمان و کفر به طور مساوی هر کدام ٢۵ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 25 – کلمات زبان و وعظ به طور مساوی هر کدام ٢۵ بار ذکر شده اند.

عدد 26 – کلمات زرع و درخت هر کدام به طور مساوی ٢۶ مرتبه ذکر گردیده اند.

عدد 28 – کلمات مسیر و مبدا به طور مساوی هر کدام ٢٨ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 29 – ٢٩ سوره قرآن با حروف نمادى یا مقطعات شروع ده اند.

عدد 30 – کلمه روزها (ایام) ٣٠ مرتبه به شکل جمع ذکر گردیده است.

عدد 32 – کلمات ذکات و برکات به طور مساوی هرکدام ٣٢ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 33 – کلمات شمس و نور به طور مساوی هر کدام ٣٣ بار ذکر شده اند.

عدد 49 – کلمات فهم و روشنی به طور مساوی هر کدام ۴٩ بار ذکر شده اند.

عدد 50 – کلمات سود و فساد به طور مساوی هر کدام ۵٠ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 65 – کلمه بشر یا انسان ۶۵ مرتبه ذکر شده و مجموع مراحل انکشاف انسان نیز ۶۵ مرتبه ذکر شده است.

عدد 57 – سوره “ق” دارای ۵٧ حرف ق است و سوره شوری هم که با حرف مقطعه “ق” آغاز گردیده دارای ۵٧ حرف ق می باشد.

عدد 75 – کلمات مصیبت و شکر به طور مساوی هر کدام ٧۵ بار ذکر شده اند.

عدد 77 – کلمات دوزخ و جنت به طور مساوی هر کدام ٧٧ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 79 – کلمات رهنمایى و رحمت به طور مساوی هر کدام ٧٩ بار ذکر شده اند.

عدد 83 – کلمات محبت و اطاعت به طور مساوی هر کدام ٨٣ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 88 – کلمات شیطان و ملائکه به طور مساوی هر کدام ٨٨ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 107 – کلمات اجر و فعل به طور مساوی هر کدام ١٠٧ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 114 – تعداد سوره های قرآن ١١۴ سوره است.

عدد 114 – تعداد بسم الله الرحمن الرحیم قرآن ١١۴ تا است. سوره توبه در اول خود بسم الله الرحمن الرحیم ندارد. در عوض سوره نمل داراى دو بسم الله الرحمن الرحیم است.

عدد 115 – کلمات دنیا و آخرت به طور مساوی هر کدام ١١۵ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 255 – آیه ۲۵۵ سوره بقره آیه الکرسی (آيَةُ الْكُرْسى)‌ است.

عدد 282 – بزرگ ترین آیه، آیه ۲۸۲ سوره بقره است که تقریباً یک صفحه است.

عدد 286 – بلندترين سوره، سوره بقره، سوره دوم قرآن با ۲۸۶ آيه است.

عدد 332 – کلمات بگو و گفتند هر کدام به طور مساوی ٣٣٢ مرتبه ذکر شده اند.

عدد 365 – کلمه روز (یوم) ٣۶۵ مرتبه به شکل مفرد ذکر گردیده است.

👉امتیاز بده.