مولتی متر و ال سی آر متر زویی مدل ZT-980L

اندازه گیری با دقت شمارش تا 6000 + اندازه گیری جریان تا 20 آمپر +  اندازه گیری مقادیر سلف تا 60 هانری

مولتی متر و LCR متر زویی ZOYI مدل ZT-980L ضمن انجام کارهای یک مولتی متر، قابلیت اندازه گیری سلف ها را نیز دارد. رنج مقاومت، آمپر و ولتاژ اتو نبوده، بلکه اندازه گیری سلف و hFE اضافه شده و اندازه گیری بعضی از پارامتر ها به رنج دستی تغییر کرده است.

اندازه گیری مقادیر سلف تا 60 هانری

قابلیت اندازه گیری hFE

چراغ نمایشگر اخطار برای جلوگیری از اتصال مستقیم آمپر به ولتاژ

نمایشگر نوار آنالوگ (Analog Bar Graph Display)

شامل 2 فیوز محافظتی

NCV، تابع تست ولتاژ غیر تماسی

دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS

اندازه گیری جریان تا 20 آمپر

اندازه گیری مقادیر مینیمم و ماکزیمم به همراه حالت تفاضلی

ماکزیمم قابل نمایش تا 6000

پایه قابل ایستادن و طراحی پایه ضد شکتن

دارای قاب ضد ضربه

تست دیود و اتصال کوتاه ( جداگانه )

نمایشگر بزرگ با نشانگر کم شدن باتری


جدول مشخصات مولتی متر و ال سی آر متر زویی مدل ZT-980L:

GeneralSpecifications
MechanicalSpecifications
Electrical Specifications 1
Electrical Specifications 2
Electrical Specifications 3
Electrical Specifications 4
👉امتیاز بده.