مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QB4

قابلیت (Inrush Current) اندازه گیری جریان استارت + اندازه گیری ماکزیمم ولتاژ در ۱۰ ثانیه اول روشن شدن موتورهای الکتریکی + قابلیت اندازه گیری True RMS

مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QB4 تقریبا همه نیازهای یک مهندس برق را برطرف می کند. قابلیت اندازه گیری جریان AC ، خازن، اندازه گیری دما و با قرار دادن سلکتور بر روی وضعیت AUTO به صورت هوشمند ولتاژ AC/DC، مقاومت، تست اتصال، قابلیت اندازه گیری (Inrush Current) در اندازه گیری جریان استارت و قابلیت (Peak hold) جهت اندازه گیری ماکزیمم ولتاژ در ۱۰ ثانیه اول روشن شدن موتورهای الکتریکی، دیود و فاز یابی غیر تماسی (NCV) را برای شما انجام می دهد.

نوع جریان متناوب توسط دستگاه تشخیص داده شده و با قسمت کلمپ اندازه گیری می شود، برای اندازه گیری سه پارامتر ولتاژ متناوب، ولتاژ مستقیم، مقاومت و اتصال کوتاه نیازی به انتخاب پارامتر مذکور نمی باشد و دستگاه توسط پروبها بصورت هوشمند تشخیص داده و مقدار آنرا نشان می دهد.

برای وضعیت دیود، بیزر، خازن سنجی، دماسنجی باید توسط دگمه ها به این قسمت ها وارد شده و دستگاه بصورت هوشمند این اندازه گیریها را انجام می دهد. یک ویژگی دیگر این کلمپ فعال کردن قسمت آشکار ساز ولتاژ هست که می توان سیمهای دارای جریان الکتریکی را تشخیص داد و پیدا کرد.

همچنین این کلمپ می تواند Inrush current را تشخیص داده و مقدار آنرا اندازه بگیرد. پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از دستگاه دفترچه کار آنرا دقیق مطالعه فرمایید.

مولتی متر ZT-QB4 اتوماتیک و هوشمند بوده و با روشن شدن دستگاه آماده اندازه گیری جریان می شود و با متصل کردن پراب به مولتی متر در وضعیت هوشمند اندازه گیری قرار می گیرد، و به صورت هوشمند تشخیص می دهد که شما در حال اندازه گیری ولتاژ AC/DC و یا مقاومت یا بازر می باشید. اما برای اندازه گیری دما، خازن و دیود شما باید با فشردن کلید SEL به یکی از وضعیت های مورد نظر خود تغییر وضعیت داده و اندازه گیری را انجام دهید.

– قابلیت (Inrush Current) اندازه گیری جریان استارت

– قابلیت (Peak hold) جهت اندازه گیری ماکزیمم ولتاژ در ۱۰ ثانیه اول روشن شدن موتورهای الکتریکی

– NCV،تابع تست ولتاژ غیر تماسی

– دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS


جدول مشخصات مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QB4:

Mechanical Specifications
Environmental Specifications
Electrical Specifications 1
Electrical Specifications 2
👉امتیاز بده.