مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QB9

اندازه گیری ماکزیمم ولتاژ در ۱۰ ثانیه اول روشن شدن موتورهای الکتریکی +  قابلیت (Inrush Current) اندازه گیری جریان استارت + قابلیت اندازه گیری True RMS

مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QB9 به صورت دکمه ای بوده و دارای قابلیت Auto Smart می باشد، در این وضعیت بدون نیاز به تغییر حالت اندازه گیری قابلیت تشخیص این را دارد که شما در حال اندازه گیری ولتاژ AC/DC مقاومت یا تست اتصال می باشید.

نوع جریان مستقیم یا متناوب توسط دستگاه تشخیص داده شده و با قسمت کلمپ اندازه گیری می شود، برای اندازه گیری سه پارامتر ولتاژ متناوب، ولتاژ مستقیم، مقاومت و اتصال کوتاه نیازی به انتخاب پارامتر مذکور نمی باشد و دستگاه توسط پروبها بصورت هوشمند تشخیص داده و مقدار آنرا نشان می دهد.

برای وضعیت دیود، بیزر، خازن سنجی، دماسنجی باید توسط دگمه ها به این قسمت ها وارد شده و دستگاه بصورت هوشمند این اندازه گیریها را انجام می دهد. یک ویژگی دیگر این کلمپ فعال کردن قسمت آشکار ساز ولتاژ هست که می توان سیمهای دارای جریان الکتریکی را تشخیص داد و پیدا کرد. همچنین این کلمپ می تواند Inrush current را تشخیص داده و مقدار آنرا اندازه بگیرد .

– قابلیت (Inrush Current) اندازه گیری جریان استارت

– قابلیت (Peak hold) جهت اندازه گیری ماکزیمم ولتاژ در ۱۰ ثانیه اول روشن شدن موتورهای الکتریکی

– NCV،تابع تست ولتاژ غیر تماسی

– دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS


جدول مشخصات مولتی متر کلمپی زویی مدل ZT-QB9:

General Specifications
Mechanical Specifications
Environmental Specifications
Electrical Specifications 1
Electrical Specifications 2
👉امتیاز بده.