هنری گانت – مدیریت علمی انسانی شده

هنری لورنس گانت (Henry L. Gant) در سال 1861 در یک خانواده ثروتمند مریلندی متولد شد. پدرش مزرعه دار موفقی بود. اما هنگامی که رئیس جمهور ، لینکن ،آزادی بردگان را اعلام کرد. 69 برده ی پدر گانت آزاد شدند و وی از لحاظ مالی نابود شد.

او به مدرسه مک دوناف رفت که برای بچه های بی بضاعت احداث شده بود و بر اساس اصول خشک نظامی اداره می شد. نظم و آموزش کار، دلیل ماندن گانت در این مدرسه بود. گانت توفیق قابل ملاحظه ای را در این مدرسه به دست آورد و توانست بورسیه دانشگاه جونز هاپکینز را به دست آورد .او پس از فارغ التحصیلی از این دانشگاه در سال 1880سه سال را صرف تدریس علوم طبیعی و فیزیک در مدرسه مک دوناف رفت و بعد از آن ادامه تحصیل در موسسه تکنولوژی استیونس را آغاز کرد. مطالعاتش روی فیزیک و الکتریسیته متمرکز بود و به عنوان یک مهندس مکانیک در سال 1884از این موسسه فارغ التحصیل شد.

گانت در سال 1888 به عضویت انجمن مهندسان آمریکا درآمد.او همچون تیلور یک مخترع بود. مهم ترین اختراع گانت طراحی قالب برای شمش های فولادی بود که از شکافتن فولادها جلوگیری می کرد و میزان ضایعات را کاهش می داد.
گانت در عمل مدیر موفقی نبود و از دردسر های شدیدی که موجب رفتارهای نا مشخص می شد رنج می برد. در سال 1897 یکبار دیگر در شرکت سایموند رولینگ مشین به تیلور ملحق شد و با او به فولاد بتلهم رفت.

گانت بقیه عمرش را در مدیریت صنعتی جدید اختصاص داد. در سال 1901 مقاله ای را به انجمن مهندسان آمریکا تحت عنوان یک سیستم پاداش راضی کننده کارگر ارائه کرد که اساس کتابش را با عنوان ” کار، حقوق و منافع ” تشکیل داد که در سال 1913 منتشر شد.

گانت مقاله دیگری را در سال 1903 منتشر کرد که در مورد جریانات تولید بود و این مقاله با عنوان یک تعادل روزانه تصویری در تولید ارائه شد که بعدها نام گانت چارت را به خود گرفت. در این چارت فعالیت ها با مقدار زمان مورد نیاز برای انجامشان به تصویر کشیده می شود. این چارت، ابزاری است که از آن برای مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد برنامه ریزی شده استفاده می شد.

گانت در مقاله اش تحت عنوان روش های مدرن آموزش که در سال 1915 منتشر شد. دیدگاهش را در مورد آموزش صنعتی ارائه کرد. همکاری گانت با شرکت ماشین تحریر رمینگتون در سال 1910 شروع شد و تا سال 1917 ادامه یافت.
کار او در ابتدا مربوط به جریان خرید و دریافت مواد از طریق فرآیند های مختلف تولیدی، برای تولید نهایی بود.

گانت در سال 1917 که ایالات متحده وارد جنگ جهانی اول شد، به سرعت در کار هماهنگی تولیدات جنگی کارخانه های نظامی خصوصی و دولتی درگیر شد و برای موسسه های اوردنس، صنایع جنگی و موسسه ناوگان اضطراری و کشتیرانی به خدمت پرداخت. وظیفه هماهنگی کار در کارخانه ها و بخش های مختلف درگیر در جنگ، موجب شد که او چارتش را توسعه دهد و چارت میله ای را با هدف برنامه ریزی دقیق ارائه کند. او از چارت برای ارائه تصویر گرافیکی از زمان به جای کیفیت، استفاده کرد و مدیران را قادر کرد تا پیشرفت های یک پروژه و وظیفه ای را که باید به دنبال برنامه اتفاق افتد نظارت کنند.

👉امتیاز بده.