پاولف و شرطی سازی كلاسیك

 

ایوان پترویچ پاولف (Ivan Petrovich Pavlov) در سال 1849 در مسكو متولد شد. پاولف كارهای عمده اش را در مورد شرطی سازی كلاسیك در سال1903 منتشر كرد. یك سال بعد مفتخر به دریافت جایزه نوبل در فیزیولوژی گوارش شد. او در طی سال ها به تحقیقاتش ادامه داد.

پاولف ترشحات گوارشی سگ ها را آزمایش كرد و در نتیجه ی این مطالعات شرطی سازی كلاسیك را مطرح ساخت. به اعتقاد او سگها نه تنها وقتی كه غذا را می بینند بزاق دهانشان شروع به ترشح می كند بلكه این عمل را با هر محرك دیگری كه مربوط به غذا شود مثل دیدن ظرف غذا یا صدای پای نگهبان، از خود بروز می دهند.

اصولاً یادگیری یك پاسخ مشروط و مستلزم اجتماع دو محرك مشروط و غیر مشروط است و چنانچه از دو محرك استفاده شود كه یكی از آنها الزام آور و دیگری خنثی باشد محرك خنثی به صورت یك محرك مشروط در می آید و از این رو دارای ویژگی های محرك غیر مشروط می شود.

پاولف سرانجام در سال 1936 دار فانی را وداع گفت.