پیترز و واترمن – در جستجوی تعالی

 

توماس جی. پیترز در سال 1942 در بالتیمور چشم به جهان گشود.
برخی از کتاب های پیترز عبارتند از: ”چیرگی بر هرج و مرج“ و ”شور تعالی“ و … .
رابرت اچ واترمن در سال 1936 متولد شد.
برخی کتاب های واترمن عبارتند از: ”در جستجوی تعالی“ و ”چرا آمریکا درست کار می کند؟“ و … .
در جستجوی تعالی:
پیترز و واترمن نتیجه تحقیقاتشان را که حاصل بررسی و مطالعه چندین شرکت در ایالات متحده بود در کتابی به نام ”در جستجوی تعالی“ منتشر کردند. عوامل فرهنگی که به موفقیت این شرکت ها نسبت داده شده بود در ذیل آمده اند.
1- پیش قدمی در عمل (برداشت نخستین قدم)
2- نزدیکی به مشتری
3- استقلال و کارآفرینی
4- سازماندهی متمرکز و غیرمتمرکز به طور همزمان
5- بهره وری از طریق افراد
6- دستان باز مدیریت
7- فعالیت در حوزه ی تخصصی مربوطه
8- شکل ساده و کارکنان ناب

👉امتیاز بده.