کتاب آشوب اثر جرد دایموند

    کتاب آشوب، چگونه کشورها با بحران و تغییر کنار می آیند (Upheaval: How Nations Cope with Crisis and Change) اثر جرد دایموند بحران‌های مختلفی مانند بحران‌های سیاسی، محیط زیستی، اقتصادی و … را بررسی کرده، بحران‌هایی که می‌توانند یک کشور را به‌زانو دربیاورند و باعث مشکلات جدی‌ای شوند. و تصویر کاملی از آنچه در هفت کشور دنیا آلمان، فنلاند، ژاپن، شیلی، آلمان، استرالیا و ایالات متحده رخ‌داده را مورد بررسی قرار داده و به تصویر کشیده است. و در آخر تلاش کرده، جواب یک سؤال را پیدا کند؟ آیا کشورها از بحران‌ها درس می‌گیرند؟

    اکثر ما انسانها یک یا چند بار در زندگی به یک آشوب یا بحران شخصی گرفتار می شویم که ممکن است با اعمال نظر شخصی به دست خودمان، با موفقیت رفع شود یا نشود ملتها نیز به همین ترتیب گرفتار بحرانهای ملی می شوند که شاید با تغییرات ملی رفع شوند یا نشوند. هم اکنون مجموعه عظیمی از پژوهشها و اطلاعات حکایت وار در دسترس است که توسط روان درمانگران درباره رفع بحرانهای ،شخصی گردآوری شده است. آیا نتایج چنان مجموعه هایی می تواند ما را در شناختن راههای رفع بحرانهای ملی نیز یاری کند؟

    بحرانها و فشارهای معطوف به تغییر که بر افراد و گروههایی از افراد در تمام مراتب از یک فرد عادی تنها، تا گروهها، صاحبان کسب و کار کشورها و کل جهان وارد می شوند. بحرانها ممکن است ناشی از فشارهای بیرونی از قبیل تنها شدن فرد به علت ترک همسر یا بیوه شدن، او یا تهدید شدن یا مورد حمله قرار گرفتن یک کشور توسط کشور دیگر باشند از طرفی بحرانها ممکن است به علت فشارهای درونی از قبیل بیمار شدن شخص یا دچار شدن یک کشور به جنگ داخلی طولانی رخ دهند کنار آمدن موفقیت آمیز با فشارهای بیرونی یا درونی مستلزم تغییر گزینشی است این واقعیت در مورد کشورها نیز همچون افراد صادق است. …


    👉امتیاز بده.