کتاب آیین سخنرانی اثر دیل کارنگی

 

کتاب آیین سخنرانی با عنوان کامل «The quick and easy way to effective speaking»، اثر دیل کارنگی «Dale Carnegie»، قدم به قدم یک سخنرانی خوب را شرح می دهد.

از ایجاد اعتماد بنفس شروع کرده و به نحوه آماده شدن برای سخنرانی می پردازد و توضیح می دهد که سخنران های بزرگ چگونه خودشان را برای سخنرانی آماده می کنند.

تقویت حافظه و حضور ذهن هم یک فصل کتاب را به خودش اختصاص داده است و همچنین ایجاد رابطه بین بخش های متن سخنرانی را نیز بررسی می کند.

در رابطه با ایجاد شور در شنوندگان، نحوه پوشش هنگام سخنرانی، نحوه آغاز سخنرانی، طریقه نقل قول از مطالب مختلف و واضح بیان کردن مقصود هنگام سخنرانی هم به طور مفصل بحث کرده است.

این کتاب كه در یازده فصل تقریبا تمام جنبه های سخنرانی را بررسی کرده است به احتمال زیاد برای همه می تواند مفید واقع شود هم آنهایی که تازه شروع به آموزش سخنرانی کرده اند و هم سخنرانانی که حرفه ای هستن، چون یک کتاب مرجع به حساب می آید.

امروزه رضایت شغلی، ارتقاء در مقام، موفقیت های شخصی و اجتماعی تا حد زیادی به توانایی فرد برای ایجاد ارتباط موثر، واضح و بی شبهه با همکاران، دوستان و آشنایان، و اطرافیان و حتی رقبا بستگی دارد.

افراد زیادی هستند که با وجود داشتن ایده های بسیار خوب یا توانایی بسیار بالا در زمینه کاری خود، تنها به دلیل عدم توانایی در سخنرانی، ارتباط موثر و تأثیر روی مخاطبان، موقعیت های شغلی و فرصت های مناسب را از دست می دهند و شاید این فرصت ها دیگر برایشان تکرار نشود.

و در جامعه امروزی جو فشار های روانی، ترس و نا امنی و … بسیار سنگین است. ما بیش از هر زمان دیگری به راه های ایجاد ارتباط سالم و امن نیاز داریم.

با خواندن کتاب آیین سخنرانی مهارت سخنرانی و سخنوری خود را افزایش دهید تا بتوانید ارتباطات اجتماعی قوی و اصولی را ایجاد و از فرصت های کمیاب زندگی خود نهایت استفاده را ببرید.

 


👉امتیاز بده.