کتاب اثر مرکب

كتاب اثر مركب اثر دارن هاردي نشر نسل نوانديش

کتاب اثر مرکب (The Compound Effect) را بخوانید؛ اگر به دنبال کسب موفقیت هستید؟ اگر می‌خواهید موفق‌تر از امروز باشید؟ حتی موفق‌تر از آن‌که تا به حال تصورش را هم نکرده بودید؟ اگر در جست‌وجوی موفقیت و پیشرفت شخصی هستید و یا به دنبال راهی واقعی و مطمئن برای تغییر زندگی و تحقق بخشیدن به رویاهایتان می‌گردید.

هاردی این کتاب را براساس تجربیات اثبات‌شده و سودآور نوشته و در آن به چگونگی به‌کارگیری استعدادها در جهت استفاده از فرصت‌های موجود پرداخته است. این کتاب راه‌های پیروزی در رقابت‌ها و چالش‌های زندگی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

نظر ویراستار کتاب اثر مرکب

از جهاتی، کتاب اثر مرکب را می توان جان کلام کتاب هایی دانست که در دهه های گذشته در زمینه ی توانمندسازی و رسیدن به موفقیت منتشر شده اند. شاید به همین خاطر باشد که شماری از نام آورترین اساتید جهانی این رشته، نظرشان را در مورد این کتاب نوشته اند و همگان را به مطالعه ی دقیق و حتا چند باره ی آن دعوت کرده اند. فلسفه و تفکر پشت این کتاب می تواند به حدی اثرگذار شود و تحول ایجاد کند که هیچ بعید نیست در سال های آینده گروه هایی در فضاهای آنلاین و آفلاین شکل بگیرند که حامل اندیشه ی اثر مرکب باشند.

می گویند: «خشت اول چون نهد معمار، کج تا ثریا می رود دیوار، کج» که متضاد آن از جنبه ی راستی و درستی هم صادق است و چون به خوبی درک شود، اهمیت لحظه لحظه ی عمر که به حق، هر ذره اش طلاست، دانسته می شود و همین، سرآغاز یک زندگی سراسر مثبت و موثر است.

تا پیش از این در علم نوین کسب موفقیت، از نگاه به چشم اندازها و خلق اهداف فرداها و پس فرداها سخن به میان می آمد و ناخواسته، آن «وقت غنیمت اکنون» نادیده گرفته می شد و صرفن به کار نگارش همان فرداها و پس فرداها می آمد. فلسفه ی «اثر مرکب» از این ذهنیت ها فراتر می رود و به همین لحظه ی اکنون می پردازد و همین جا را تنها نقطه ی تحول می بیند و آن را فقط زمانی برای رویابینی نمی داند.

برنامه ی تحولی که برای این «حال» ارائه می کند، بسیار شورانگیز است و به انوعی می توان آن را نقشه ی راه فلسفه ی اثر مرکب دانست این کتاب را باید آمیخته با جان کنیم و در اکنون مان جاری سازیم و نتایج اش را هم در مقیاس یک عمر متشکل از امروزها و این لحظه ها ببینیم و بسنجیم. …

درباره (نویسنده) دارن هاردی

دارن هاردی (Darren Hardy) برجسته‌ترین مربی موفقیت سال‌های اخیر به شمار می‌رود که بیش از ۲۰ سال در صنعت رشد و موفقیت شخصی به عنوان یک سخنران انگیزشی فعالیت کرده است.

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات پندار تابان

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات پندار تابان

مشاهده جزئیات و خرید
142,500 129,660 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات برات

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات برات

مشاهده جزئیات و خرید
135,000 60,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر آوای شمال

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر آوای شمال

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات باران خرد

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات باران خرد

مشاهده جزئیات و خرید
76,000 70,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی  نشر سبو

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر سبو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر عصر جوان

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر عصر جوان

مشاهده جزئیات و خرید
72,000 35,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات مات

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات مات

مشاهده جزئیات و خرید
24,500 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات معیار علم

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات معیار علم

مشاهده جزئیات و خرید
68,500 67,500 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات شاهدخت پاییز

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات شاهدخت پاییز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر نسل نواندیش

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر نسل نواندیش

مشاهده جزئیات و خرید
109,900 76,930 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر آراستگان

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر آراستگان

مشاهده جزئیات و خرید
98,000 48,500 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات راه معاصر

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات راه معاصر

مشاهده جزئیات و خرید
39,950 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات شاهدخت پاییز

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات شاهدخت پاییز

مشاهده جزئیات و خرید
43,990 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات یوشیتا

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات یوشیتا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات آتیسا

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید
138,000 76,500 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نسل نواندیش

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نسل نواندیش

مشاهده جزئیات و خرید
99,000 89,170 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر آزرمیدخت

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید
98,000 43,620 تومان

 

کتاب اثر مرکب و خلاقیت اثر دارن هاردی نشر پرثوآ

کتاب اثر مرکب و خلاقیت اثر دارن هاردی نشر پرثوآ

مشاهده جزئیات و خرید
65,000 38,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر درن هاردی نشر میلکان

کتاب اثر مرکب اثر درن هاردی نشر میلکان

مشاهده جزئیات و خرید
92,000 51,500 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر شیرمحمدی

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر شیرمحمدی

مشاهده جزئیات و خرید
78,000 69,900 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نگاه نوین

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نگاه نوین

مشاهده جزئیات و خرید
80,000 53,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما اثر دارن هاردی

کتاب اثر مرکب آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما اثر دارن هاردی

مشاهده جزئیات و خرید
60,000 45,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات باران خرد

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات باران خرد

مشاهده جزئیات و خرید
98,000 41,990 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات شیر محمدی

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات شیر محمدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات شنایا

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات شنایا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر نسل نواندیش

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر نسل نواندیش

مشاهده جزئیات و خرید
109,900 80,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب دارن هاردی نشر در قلم

کتاب اثر مرکب دارن هاردی نشر در قلم

مشاهده جزئیات و خرید
50,000 31,200 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر آتیسا

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی

مشاهده جزئیات و خرید
135,000 123,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات ندای معاصر

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات ندای معاصر

مشاهده جزئیات و خرید
64,000 39,990 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر داریوش

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر داریوش

مشاهده جزئیات و خرید
40,000 38,000 تومان

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر ندای معاصر

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی نشر ندای معاصر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نگین ایران

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نگین ایران

مشاهده جزئیات و خرید
80,000 48,000 تومان

 

0
دیدگاهها

*
*

error: Content is protected !!