کتاب ازدواج بدون شکست اثر دکتر ویلیام گلسر و کارلین گلسر

ویلیام گلاسر (William Glasser) معتقد است روانپزشکان با فاصله گرفتن از الگوهای درمان مبتنی بر مشاوره و تأکید بر درمان شیمیایی از درمان ریشه‌ای بیماری‌ها فرار کرده و صرفاً به مدیریت عوارض بیماری‌ها می‌پردازند.

بخشی از کتاب تئوری انتخاب

آیا کسی هست که ادعا کند طرز کنار آمدن زن و شوهرها با یکدیگر تحول یافته است؟ آیا شرایط خانواده های امروز خیلی بهتر از شرایط خانواده ها در دوره های قبل است؟ اگر شرایط خانواده ها بهتر شده است که از نظر من، خیر داغی است.

من در مدارس و دانشگاهها کار می کنم ولی نشنیده ام معلمی بگوید اوضاع بهتر شده است. من که عملاً خلاف آن را شنیده ام ـ یعنی تدریس کردن سخت تر شده است و در این روزها که خط پایان ترازنامه ها مقدس شده است و شاهد کوچک شدن بی رحمانه آن هستیم کسی از بهبود محیط کار حرف نمیزند. در حقیقت این روزها حتی رؤسا نیز کمتر رضایت شغلی دارند.

هر چند نتوانسته ایم در بهبود شیوه کنار آمدن با یکدیگر موفقیت حاصل کنیم و خط پیشرفت انسانی را به سمت بالا حرکت بدهیم، به شرط یادگرفتن طرز کنار آمدن با یکدیگر خیلی موقعیتها وجود دارند که ما را از عملی بودن این کار مطمئن سازند. گاهی مدارس محشری را می یابیم که در آنها معلمان و دانش آموزان دلسوز یکدیگرند و همه در حال یادگیری هستند و خوشحالند.

همه زن و شوهرهای خوشبخت خانواده های محکم و آدمهایی را که رضایت شغلی دارند می شناسیم بسیاری از آنها در مورد دلیل خوشبختی خود تردید دارند؛ یعنی اطمینان قلبی ندارند. عده ای از آنها می گویند خودمان سعی می کنیم با دیگران کنار بیاییم و عده ای شانه های خود را بالا می اندازند و می گویند این قضیه تا حد زیادی به شانس بستگی دارد. آنها نمی دانند که ممکن است از نظریه دیگری پیروی کنند و به طور تصادفی به نظریه انتخاب رسیده باشند.👉امتیاز بده.