کتاب این است بازاریابی اثر ست گادین

کتاب این است بازاریابی (This is marketing) اثر ست گادین (Seth Godin)، کارشناس بازاریابی با استفاده از مطالب سمینار 100 روزه و محبوبش و با بیانی شیوا نکته های بازاریابی را مطرح کرده و با اشتیاق و تکرار بر نکته های مهم تاکید می کند.
او می گوید، حتی بهترین ایده ها هم خوب نمی فروشند. انجام کارهای جدید به تغییر نیاز دارد و مردم ذاتا در برابر تغییر مقاومت می کنند. شاید ایده، محصول یا خدمتی داشته باشید که فکر می کنید زندگی مردم را ارتقا می دهد.
باید داستانی جذاب برای بازاریابی آن تعریف کنید و به افراد نشان دهید با استفاده از آن زندگیشان چقدر بهتر می شود. سپس به عهدتان وفا کنید. بازار هم با پذیرش محصول به شما واکنش نشان می دهد. بازاریابان باهوش از این فرایند برای ساد ه کردن تغییر و بهبود دنیا استفاده می کنند.
امروزه بازاریابان باید خواسته ها و نیازهای مشتری را درک کنند، سپس اعتماد او را جلب کرده و تعامل را آغاز کنند. با خلق چیزی ارزشمند به مردم کمک کنید بهترین زندگی را داشته باشند. مردم عاشق چیزهایی هستند که مشکلشان را حل کند، به آ نها احساس اتحاد و مشارکت بدهد و جایگاه، اعتبار و آرامش ذهنی برایشان به ارمغان بیاورد. محصولات و خدمات شما باید محرک این احساسات باشد.
با تعریف داستا نهای جذاب این احساسات را برانگیزید و با استفاده از گروه کوچکی که به کارتان اهمیت می دهند (تبلیغ گران محصول)، صدایتان را به گوش همه برسانید. مردم به ندرت تصمیمات خرید منطقی و حساب شده می گیرند. برعکس، بر اساس تعصب درونی، عقاید تغییرناپذیر و دلایل غیرمنطقی تصمیم می گیرند. فکر نکنید مصرف کنندگان مطابق ترجیح شما عمل می کنند یا با آگاهی کامل تصمیم می گیرند.
گادین معتقد است بازاریابی کاری فداکارانه است نه خودخواهانه. او می گوید امروزه فرشندگان با آگهی به انبوه مردم دسترسی پیدا می کنند و برندها توجه مردم را می خرند (جلب می کنند)؛ اما در حال حاضر اینترنت توجه افراد را به سمت موضوعات مورد نظر تبلیغگران جلب نمی کند. واکنش مردم به پیام آنلاین شباهتی به واکنششان به آگهی درج شده در رسانه های سنتی ندارد.
و …


👉امتیاز بده.