کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ

کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم What I Wish I Knew When I Was 20 اثر تینا سیلیگ است که مدیر اجرایی طرح سرمایه‌گذاری‌های فناوری محور استنفورد بوده و هدایت و راهنمایی دانش‌آموزان در هنگام گذر از محیط دانشگاهی به دنیای حرفه‌ای را بر عهده دارد.

او این کتاب را براساس داستان هایی از موفقیت و شکست نوشته است. داستان هایی که خود او در کلاس های درس خود به عنوان استاد دانشگاه و پیش از آن به عنوان پژوهشگر، تجربه کرده است. و همچنین داستان هایی که کارآفرینان، مربیان، مدیران، و….برای او تعریف کرده اند.

نطر تعدادی از افراد مشهور در حوزه کسب و کار درباره کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم

این کتاب یک کیمیا و در بی همتاست و هر اندیشه و عملی که از آن تاثیر پذیرد به بخشی از این کیمیا تبدیل خواهد شد.

اندیشه های نبوغ آسای این کتاب یاریتان می کند طرحها و اهداف خویش را از نو ترسیم کرده و قابلیت هایتان را در حد کمال به انجام رسانید.

این کتاب سرشار از آرمان ها، الهام ها و اندیشه های خلاقانه است. مطالعه آن تلنگری به ذهن و روح شماست تا از حد نیروهایی که بالقوه بازدارنده اند بگذرید و با از قوه به فعل رساندن قابلیت های خویش شاهد آفرینش طرحها و عادات تازه و نوین باشید.

این کتاب حاوی ماجرای زندگی افرادی است که به طرز شگفت انگیز بدترین موقعیتها را به فرصتهای مثبت و سازنده تبدیل کردند. این افراد در پرتو ذهن هشیار و کنجکاوشان شناخته ها را رها کرده و به استقبال ناشناخته ها رفتند، و نهایتا پلی زدند که آنان را از محدوده الگو های کهنه و تکراری به قلمرو طرح ها و ایده های جدید رهمنون کرد.

درباره‌ (نویسنده‌) تینا سیلیگ

تینا سیلیگ (Tina seelig) یک نویسنده‌ معروف در حوزه‌ کارافرینی است که در سال ۱۹۸۵ موفق به کسب مدرک دکتری علوم اعصاب از دانشگاه استنفورد شد. وی در ابتدا به عنوان مشاور مدیریت در یک شرکت مشغول به کار شد و بعد از انتشار اولین کتابش تحت عنوان  آزمایشگاه اپیوریان و علوم غذایی در سال ۱۹۹۱، جرقه‌ ایجاد شرکتی برای هماهنگی فروش کتاب‌ها با خریداران در ذهنش زده شد. در انتها نیز تینا سیلیگ این شرکت منحصربه فرد را در سال ۱۹۹۳ فروخت و پس از آن به عنوان تهیه کننده‌ مولتی مدیا به کار خود ادامه داد. تینا سیلیگ که از سال ۱۹۹۹ به عنوان مدیر اجرایی مرکز کارآفرینی دانشگاه استنفورد فعالیت می‌کند، کتاب‌های، یک دوره سقوط در خلاقیت، قوانین خلاقیت، موتور نوآوری و بینش بیرونی را نیز منتشر کرده است.

 

 

کتاب کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ نشر میلکان

کتاب کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ نشر میلکان

مشاهده جزئیات و خرید
104,000 70,930 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی بیست ۲۰ ساله بودم می دانستم اثر پروفسور تینا سیلیگ نشر نیک فرجام

کتاب ای کاش وقتی بیست ۲۰ ساله بودم می دانستم اثر پروفسور تینا سیلیگ نشر نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید
66,000 37,600 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات باران خرد

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات باران خرد

مشاهده جزئیات و خرید
76,000 46,790 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی بیست ساله بودم اثر تینا سیلیج انتشارات آتیسا

کتاب ای کاش وقتی بیست ساله بودم اثر تینا سیلیج انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید
88,000 44,990 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم، می دانستم اثر تینا سیلیج انتشارات آتیسا

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم، می دانستم اثر تینا سیلیج انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید
70,000 45,000 تومان

 

کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ نشر میلکان

کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ نشر میلکان

مشاهده جزئیات و خرید
92,000 69,000 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم میفهمیدم اثر تینا سیلیگ انتشارات نگین ایران

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم میفهمیدم اثر تینا سیلیگ انتشارات نگین ایران

مشاهده جزئیات و خرید
65,000 48,000 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم میفهمیدم اثر تینا سیلیج انتشارات راز معاصر

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم میفهمیدم اثر تینا سیلیج انتشارات راز معاصر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ای کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات درقلم

کتاب ای کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات درقلم

مشاهده جزئیات و خرید
61,000 تومان

 

کتاب کاش در بیست سالگی می دانستم اثر تینا سیلیگ نشر شیرمحمدی

کتاب کاش در بیست سالگی می دانستم اثر تینا سیلیگ نشر شیرمحمدی

مشاهده جزئیات و خرید
85,000 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ نشر نیک فرجام

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ نشر نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید
48,000 37,600 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی بیست ساله بودم میدانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات آستان مهر

کتاب ای کاش وقتی بیست ساله بودم میدانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات آستان مهر

مشاهده جزئیات و خرید
29,900 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی 20ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات نیک فرجام

کتاب ای کاش وقتی 20ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید
21,650 تومان

 

کتاب ای‌ کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات ادبیات معاصر

کتاب ای‌ کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات ادبیات معاصر

مشاهده جزئیات و خرید
46,000 27,600 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات آرایان

کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ انتشارات آرایان

مشاهده جزئیات و خرید
65,000 49,800 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم اثر پروفسور تینا سیلیگ انتشارات آلوس

کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم اثر پروفسور تینا سیلیگ انتشارات آلوس

مشاهده جزئیات و خرید
63,000 48,000 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می دانستم اثر تینا سیلیگ

مشاهده جزئیات و خرید
90,000 85,070 تومان

 

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم میفهمیدم اثر تینا سیلیگ انتشارات راز معاصر

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم میفهمیدم اثر تینا سیلیگ انتشارات راز معاصر

مشاهده جزئیات و خرید
0
دیدگاهها

*
*

error: Content is protected !!