کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد (Write it down, make it happen)

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد (Write it down, make it happen: knowing what you want and getting it) نوشته‌ هنریت کلاوسر (Henriette Anne Klauser) به شما نشان می‌دهد که چطور می‌توانید با نوشتن خواسته ها و آرزوهایتان نخستین قدم را برای رسیدن به آنها بردارید.
هنریت کلاوسر قدرت طرفداران تفکر مثبت و خلاق را به طور خلاصه در این کتاب بیان می‌کند. آن‌ها بیش از اینکه رویکرد تفصیلی و بی‌معنی داشته باشند، دارای پیام مهمی هستند که با رویکرد “می‌خواهم پس اتفاق می‌افتد” همراه است. «اگر بدانید چه می‌خواهید، آن را به دست خواهید آورد».
کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد، کتابی است بی نظیر. به یقین تاکنون چنین کتابی کمتر خوانده اید. اگر دیگران با عمل به توصیه های آن، توانسته اند به خواسته های خود برسند که نمونه های متعددی از آن را نویسنده در کتاب آورده است، شما هم می توانید.

مقدمه کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی (حدود سالهای 1300شمسی) کتابهای بیشماری به چاپ رسید که با داد و فریاد گاهی به معنی واقعی کلمه پیروزی!!! موفقیت!!! از عهده اش بر می آیید!!! و … درباره شگفتیهای علم» «تفکر» سخن می گفتند: «فکر کن و ثروتمند شو: ناپلئون هیل»، «جادوی اعتقاد: کلود ام. بریستول»، «وقتی بشر می اندیشد: جیمز آلن» و بعدها در دهه پنجاه، کتاب «جادوی فکر بزرگ: دیوید جی شوآرتز» و دهها کتاب دیگر …
جالب اینجاست که تمام این کتاب ها هنوز هم چاپ می شوند و بعد از این همه سال، هم اکنون هم در کتابفروشیها به راحتی قابل خرید هستند. با وجود اینکه زبان این کتابها کهنه مثال هایشان نامأنوس و جنسیت گرایی آنها وقیحانه جلوه می کند اما هنوز هم برای مخاطب امروزی جذابیت دارند.
کتاب کوچکی که در سال ۱۹۲۶ نوشته شده و تاکنون بیش از یک و نیم میلیون نسخه از آن به فروش رسیده. «موثراست! به قلم آراج جی»، این کتاب کوچک اما پر محتوا، علت ماندگاری این مدافعان تفکر مبتکرانه و مثبت را توضیح می دهد این آثار در فرای زرق و برق ظاهری نگاه خوشبینانه و رویکرد احمقانه پیام مهمی دارند که به شکل موجزی در کتاب مؤثر است! بیان شده؛
اگر بدانی چه میخواهی می توانی به آن برسی.
بنویس تا اتفاق بیافتد همان احساس شگفتی را حفظ می کند و ریشه در همان حقیقت علمی دارد- اینکه تعیین هدف، تمرکز روی نتیجه کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی به دنبالش هستید می تواند باعث تحقق رویاهای شما شود. عنصر کلیدی دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد، عنصری که در تک تک این کتاب های ماندگار دیده می شود: نخستین گام در تمام آنها این است که هدف خود را بنویسید.
وقتی رؤیاها یا آرزوهای خود را می نویسید مثل این است که تابلویی را به دست بگیرید تابلویی که رویش نوشته «آماده برای کار» یا به قول دوستم الین با نوشتن آن حضور خود را در بازی اعلام می کنید. آوردن آن به روی کاغذ بخشی از مغز شما موسوم به دستگاه فعال ساز شبکه ای را در حالت آماده باش قرار می دهد تا شما را وارد بازی کند.
در انتهای …

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آنه کلاسور نشر آندیا گستر

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آنه کلاسور نشر آندیا گستر

250,000 165,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آن کلاوسر نشر آزرمیدخت

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آن کلاوسر نشر آزرمیدخت

108,000 98,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر انتشارات تیموری

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر انتشارات تیموری

130,000 108,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر انتشارات کتیبه پارسی

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر انتشارات کتیبه پارسی

77,000 60,600 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آن کلاسور انتشارات آتیسا

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آن کلاسور انتشارات آتیسا

90,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آنه کلاوسر انتشارات آستان مهر

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آنه کلاوسر انتشارات آستان مهر

115,000 49,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر انتشارات نگاه نوین

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر انتشارات نگاه نوین

100,000 65,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر

98,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آن کلاوسر نشر آرایان

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت آن کلاوسر نشر آرایان

75,000 70,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد اثر نهایت آن کلاوسر نشر شیرمحمدی

کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد اثر نهایت آن کلاوسر نشر شیرمحمدی

72,000 62,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر انتشارات پارس کتاب

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر انتشارات پارس کتاب

120,000 78,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس اثر هنریت کلاسر

کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس اثر هنریت کلاسر

40,000 37,200 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس اثر هنریت آن کلاوسر انتشارات آرایان

کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس اثر هنریت آن کلاوسر انتشارات آرایان

85,000 40,030 تومان
مشاهده جزئیات و خرید