کتاب تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان یا تئوری انتخاب (Choice Theory)، نوشته ویلیام گلاسر می گوید منشاء رفتارها، احساسات و انگیزه‌های انسا‌ن‌ها، انتخاب‌ها و رفتارهای هر فرد و تحلیل‌های درونی اوست.

ویلیام گلاسر (William Glasser) معتقد است روانپزشکان با فاصله گرفتن از الگوهای درمان مبتنی بر مشاوره و تأکید بر درمان شیمیایی از درمان ریشه‌ای بیماری‌ها فرار کرده و صرفاً به مدیریت عوارض بیماری‌ها می‌پردازند.

بخشی از کتاب تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان

ما بدون آن که متوجه قضیه مالکیت، باشیم دنیا را به دو گروه تقسیم می کنیم. گروه اول کسانی هستند که مالک آنها هستیم یا سعی می کنیم مالک آنها باشیم؛ مثل عزیزان ما و همسر بچه ها شاگردان و زیردستان و کارمندان گروه دوم کسانی هستند که سعی نمی کنیم مالک آنها باشیم یا مالک آنها نیستیم.

آنها گروه بزرگی از آدمها را شامل می شوند؛ دوستان، آشناها و کسانی که تا حدودی روی ما تسلط دارند مثل رؤسا و همچنین غریبه ها. یکی از راه های درک نظریه انتخاب، بررسی دقیق طرز برخوردتان با صمیمی ترین دوست تان و غریبه ها و مقایسۀ آن با طرز برخوردتان با اعضای گروه اول است.

شما میدانید چرا به رئیس یا دوستتان زور نمی گویید یا چرا به ندرت به آشناهای خود زور می گویید و یا چرا هرگز به غریبه ها زور نمی گویید؟ چون ممکن است آسیب ببینید یا حتی کشته شوید. اما چرا زندگی نمی کنیم و نمی گذاریم دیگران زندگی کنند؟ چرا با این که از این قاعده طلایی دم میزنیم به آن عمل نمی کنیم؟

چرا دیگران را مجبور می کنیم کاری را انجام بدهند که دوست ندارند انجام بدهند آن هم در حالی که عمدتاً موفق به این کار نمی شویم؟ قبلاً در این فصل تا حدودی پاسخ این سؤالات را دادم. در فصل بعد که در آن نیازهای اساسی را مطرح می کنم برخی دیگر از مفاهیم نظریه انتخاب را توضیح می دهم ولی قبل از آن، مایلم سه عقیده در روان شناسی کنترل بیرونی را به طور مفصل شرح بدهم تا بفهمید اکثر آدمها عملاً چه اعتقادی دارند. …

جهت خرید اینترنتی و آنلاین کتاب تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان روی دکمه خرید کلیک کنید.


خرید از اسنپ شاپ