کتاب تاریخ انبیا از آدم تا خاتم اثر افسانه شریف زاده

کتاب تاریخ انبیا از آدم تا خاتم بیانگر چگونگی آفرینش بشر و شرح حال زندگی انبیاست که خود عاشقانه سوختند تا راه درست زیستن و درست پیمودن را بر ما نمایان سازند. در پس زندگی هر یک از این بزرگان رازی بسیار بزرگ و ارزشمند نهفته است.

شکست ها، پیروزی ها، عذابها، ناکامی ها، استقامت ها، سعادت ها که می تواند برای همه ما درسی بزرگ و راه و روش زندگی و عبرتی باشد. که اگر لحظه ای بادقت و تفکر در آن بیاندیشیم، حقایقی را جویا خواهیم شد که سعادت ابدی در وجود ما نقش می بندد و ما را به سرحد کمال می رساند. پس با آگاهی از چگونگی آفرینش انسان و زندگی پر هدف آنها و عمل کردن به رهنمودهایشان به کمال جاودانه خواهیم رسید.

اگر شما هم مثل من عاشق و مشتاق داستان زندگی پیامبران، این راست قامتان عرصه تاریخ هستید و یا می خواهید زندگی آنها برای فرزندانتان الگو باشد و از اعمال آنان نتیجه درست گرفته و رهنمودهایشان را ره توشه خود و فرزندانتان قرار دهید. این کتاب مناسب شماست.

اول هر کار با نام خدا می شود رو سوی مقصد ره گشا
می کنم آن قصه د لِکش بیان از عدم هستی چگونه شد عیان
تا خدا از روی حکمت این چنین با ملایک گفت خواهم در زمین
خلق سازم آدمی با ماء و طین روح خود را با گ لِشَ سازم عجین

فهرست کتاب تاریخ انبیا از آدم تا خاتم

حضرت آدم (ع)

حضرت شیث (ع)

حضرت ادریس (ع)

حضرت نوج (ع)

حضرت هود (ع)

حضرت صالح (ع)

حضرت ابراهیم (ع) و فرزندانش اسحاق (ع) و اسماعیل (ع)

حضرت ایوب (ع)

حضرت یعقوب (ع)

حضرت یوسف (ع)

حضرت موسی (ع) و برادرش هارون (ع)

انبیاء بنی اسرائیل پس از موسی (ع)

یوشع بن نون، کالب بن یوفنا، حزقیل، الیاس، الیسع، ذوالکفل

حضرت داوود (ع)

حضرت سلیمان (ع)

حضرت یونس (ع)

حضرت زکریا (ع)

حضرت یحیی (ع)

حضرت عیسی (ع) و اشاره ای به فضایل حضرت مریم (س)

حضرت محمد (ص)

👉امتیاز بده.