کتاب تاریخ مغول اثر عباس اقبال آشتیانی

 

کتاب تاریخ مغول اثر عباس اقبال آشتیانی به ظهور و سقوط امپراطوری مغول از منظر تاریخی، سیاست، مسائل اجتماعی و فرهنگی و… طی دو قرن و نیم می پردازد. این کتاب شامل مقدمه و نه فصل است. فصل اول به طور خلاصه به اوضاع طبیعی و جغرافیای آسیای مرکزی و شرقی طایفه‌های ترک و مغول پرداخته است. فصل دوم تا هفتم به طور مفصل به ظهور چنگیز خان و ویژگی‌های شخصیتی او و سلطنت و سیاست جانشین‌های او پرداخته است. فصل هشتم ضعف و سست شدن پایه‌های حکومت را برشمرده و فصل نهم علم، فرهنگ، صنایع و ادبیات این دو قرن و نیم را مورد تحلیل قرار داده است.

بر آمدن چنگیز خان و پایه گذاری امپراطوری مغول

چنگیز خان که اصل اسم مغولی او تموچین است در حدود سال ۱۱۶۲ میلادی در مغولستان تولد یافته و پدرش یسوکای بهادر رئیس و خان قبیله قیات از قبایل مغول بوده است .
اجداد چنگیز خان و طوایف مطیع ایشان از مدتها پیش از ایام پدر او خراجگزار امپراطوران چین شمالی بودند و با اکراه بسیار به سرداران ایشان باج می دادند. یسوکای بهادر که مردی کافی و رشید بود در ایام ریاست خود طوایف مغولی را که در جوار یورت قبیله او سر می کردند به اطاعت در آورد و تا آنجا اقتدار و اهمیت پیدا کرد که امپراطور چین از بسط قدرت او در وحشت افتاد و جماعتی را به جلوگیری او فرستاد.

ولی یسوكای بهادر غالب آمد و بزودی طوق رقیت را از گردن قبیله خود برداشته در کارها مستقل شد و اساس دولت بزرگی را که پسرش تموچین بوجود آورد ریخت. تموچین سیزده ساله بود که پدرش وفات یافت و چون جماعتی از مغول اطاعت او را گردن ننهادند دچار زحمت شد و پس از تحمل مشقات بسیار بردشمنان غلبه کرد.

سپس پیش رئیس قبیله کرائیت که او نگ خان نام داشت و پیرو مذهب مسیح بود رفت، اونگ خان به خاطر دوستیی که با پدر تموچین داشت او را پیش خود محترم می داشت و زیر بار امر امپراطور چین برای دفع و سرکوبی او نم یرفت ولی این دوستی زیاد دوامی نیاورد، چون تموچین روز بروز قویتر می شد و اونگ خان از بیم آنکه مبادا روزی از عهدۀ او بر نیاید بحیله درصدد ساختن کار او برآمد. اما تموچین از خیال او مسبوق شد و با اتباع خود هجرت کرد.

اونگ خان قشون به عقب تموچین فرستاد و بین طرفین نزاع در گرفت و تموچین غلبه یافت و خان قبیله کرائیت کشته شد این واقعه بر شوکت واسم و اعتبار تموچین افزود و بسیاری از قبایل دیگر حکم او را پذیرفته زیر فرمانش در آمدند و از این تاریخ به چنگیز خان معروف شد.

 

کتاب تاریخ مغول اثر عباس اقبال آشتیانی انتشارات ارتباط نوین

کتاب تاریخ مغول اثر عباس اقبال آشتیانی انتشارات ارتباط نوین

210,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب تاریخ ایران کمبریج 5 قسمت دوم مغولان اثر جمعی از نویسندگان

کتاب تاریخ ایران کمبریج 5 قسمت دوم مغولان اثر جمعی از نویسندگان

180,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب سکه‌های ایران ــ از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان اثر بهرام علاءالدینی انتشارات برگ نگار

کتاب سکه‌های ایران ــ از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان اثر بهرام علاءالدینی انتشارات برگ نگار

200,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

 

کتاب زندگی روزمره در امپراتوری مغول اثر جرج لین نشر نگاه

کتاب زندگی روزمره در امپراتوری مغول اثر جرج لین نشر نگاه

365,000 277,680 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

 

کتاب چنگیز خان مغول اثر واسیلی یان نشر هلال نقره ای

کتاب چنگیز خان مغول اثر واسیلی یان نشر هلال نقره ای

280,000 120,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب مغول ها اثر محسن هجری

کتاب مغول ها اثر محسن هجری

27,000 20,800 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب سکه های ایران دوره ایلخانان مغول اثر بهرام علاء الدینی انتشارات برگ نگار

کتاب سکه های ایران دوره ایلخانان مغول اثر بهرام علاء الدینی انتشارات برگ نگار

350,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب چنگیز خان مغول اثر واسیلی یان انتشارات آسمان علم

کتاب چنگیز خان مغول اثر واسیلی یان انتشارات آسمان علم

280,000 140,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب پایداری هویت ایرانی  زیر سیطره مغول اثر مهشید گوهری کاخکی انتشارات سخن

کتاب پایداری هویت ایرانی زیر سیطره مغول اثر مهشید گوهری کاخکی انتشارات سخن

350,000 174,600 تومان
مشاهده جزئیات و خرید