کتاب تام گیتس جلد ۲۰ اثر لیز پیشون

کتاب خوشحال میشم بتونم کمک کنم (در نهایت)، (Book Twenty – Happy To Help (Eventually)) جلد نوزدهم از مجموعه تام گیتس (Tom Gates) اثر لیز پیشون  (lizpichon) است.

معنی لغوی را نوشتیم، البته باید منتظر بشیم ببینیم مترجم چی ترجمه می کنه.؟

👉امتیاز بده.