کتاب تحلیل تکنیکال در بازار بورس با استفاده از تئوری چارلز داو اثر آیگین امیدی


👉امتیاز بده.