کتاب درک و دریافت موسیقی (Music: An Appreciation) اثر راجر کیمی ین (Roger Kamien) با بررسی تفصیلی سبکها و گونه های مدوّن موسیقی غرب از قرون وسطا تا آغاز دههٔ ۱۹۹۰ و نیز تأملی کوتاه اما آموزنده بر برخی از گونه های موسیقی غیر غربی، مطالبی را فراهم می آورد که آگاهی از آنها برای هر علاقه مند جدّي موسیقی ضروری است.
در میان کتاب های فارسی کمبود و حتی نبود منابع جامع علمی روزآمد و برخوردار از جذابیت ها و قابلیتهای آموزشی در قلمرو موسیقی علمی به وضوح احساس می شود. گرچه این کتاب نگرشی بسیار تخصصی به موسیقی ندارد اما شاخص ترین فصلهای تاریخ موسیقی غرب، پرکاربردترین فرمها و خلاصه ای از ویژگیهای سبکهای گوناگون آن را در خود جای داده و می تواند زمینه ای بسیار مناسب برای مطالعه ای ژرفتر در این زمینه ها فراهم آورد.
در این کتاب علاوه بر بحثی جامع پیرامون سبک موسیقایی و جنبه های جامعه شناختی دوره های تاریخی، بررسیهایی تفصیلی درباره زندگی و سبک ویژه بسیاری از آهنگسازان و آثار نماینده سبک آنان نیز ارائه شده است.
بخش نخست کتاب با تشریح اصطلاحهای عمومی و نیز به کارگیری قطعه هایی جذاب و کوتاه از دوره های گوناگون به بررسی مبانی موسیقی می پردازد در این بخش از نت نگاری به مقیاسی محدود و آن هم در بررسی قطعه هایی کم و بیش معروف استفاده شده است.
در بخشهای ۲ تا ۷ به بررسی دوره های جداگانه تاریخ ،موسیقی از قرون وسطا تا امروز می پردازیم هر بخش کتاب با بحث پیرامون ویژگیهای سبک آن، دوره گرایشهای فرهنگی آن و نیز جایگاه موسیقی و موسیقیدانان در جامعه آن دوره آغاز می شود، جاز، نمایشهای موزیکال آمریکایی و راک در بخشهای ۸، ۹ و ۱۰ بررسی می شوند.
موسیقی غیر غربی نیز در بخش ۱۱ به اختصار بررسی شده است. واژه نامه (که در برگیرنده راهنمای نمونه ها نیز هست) بحثی کوتاه پیرامون رنگ صوتی و صداهای هارمونیک، راهنمای نشانه های تونالیته، گاهشمار و کتابنامه در پیوستهای پایان کتاب آمده اند.

 

👉امتیاز بده.