کتاب دو مسئله بنیادین اخلاق اثر آرتور شوپنهاور کتابی فلسفی می‌باشد، در واقع حاوی دو رساله در باب آزادی اراده و در باب بنیان اخلاق است. آرتور شوپنهاور آنها را به ترتیب برای مسابقات رساله‌نویسی انجمن سلطنتی علوم نروژ و انجمن سلطنتی علوم دانمارک نوشت و بعدا در ۱۸۴۱ تصمیم گرفت آنها را در یک مجلد منتشر کند.

این کتاب یکی از مهمترین آثار در فلسفه اخلاق است و متن آن، بدون آن که تظاهر و مهابت اخلاق اسپینوزا را داشته باشد، در عین ساده بودن و وضوح کلام، از حیث مقدمه چینی و برهان آوری و دقت به ریاضیات پهلو میزند و علاوه بر استدلال، پیشاپیش ایرادات و اعتراضات را بر می شمرد و به تفصیل به آنها پاسخ می گوید.

کتاب دو مسئله بنیادین اخلاق شامل دو رساله است: رساله ی اول در دفاع از جبر نوشته شده و رساله دوم دلسوزی را به عنوان بنیان اخلاق مطرح می کند. البته شوپنهاور هر دو این ایده ها را پیشتر در کتاب اصلی اش نیز مطرح کرده بود ولی دفاع نظام مند از آنها و بحث مفصل و جامع درباره هر کدام مستلزم تألیف کتابی علیحده بود و مسابقه های رساله نویسی بهانه و فرصتی شد برای اینکه شوپنهاور درباره هر کدام رساله ای مجزا بنویسد. نثر شوپنهاور در این کتاب نیز مثل دیگر آثارش کاملا واضح و ساده فهم و روان و خوش خوان است و مغلق گویی و دراز نفسی در آن راه ندارد.

آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی و یکی از بزرگترین فلاسفه اروپا و فیلسوف پرنفوذ تاریخ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است. او در شهر دانزیگ در پادشاهی پروس (گدانسک در لهستان امروزی) از پدری هلندی و مادری آلمانی زاده شد. پدرش بازرگان و با بضاعت بود اما او رغبتی به تجارت نداشت و به تحصیل علم بیشتر علاقه می‌ورزید. شوپنهاور ۱۷ سال بیشتر نداشت که پدرش خودکشی کرد و بعد …

جهت ثبت نام کتاب | خرید کتاب روی دکمه مشاهده جزئیات و خرید کلیک کنید.


👉امتیاز بده.