کتاب زیست شناسی دهم تجربی سری کار انتشارات بین المللی گاج

کتاب زیست شناسی دهم تجربی سری کار انتشارات بین المللی گاج

کتاب زیست شناسی دهم تجربی سری کار چیست؟ حتما برای شما هم پیش آمده که شب امتحان را بیدار ماندید و تا صبح درس خواندید، ولی سر جلسه امتحان همه‌مطالب درسی به کلی از ذهنتان پاک شده؛ به طوری که قادر به پاسخ‌گویی سوالات نبودید. فکر میکنید چرا ؟ چنین اتفاقی می افتد؟

می‌توان گفت فراموشی مطالب سر جلسه امتحان از عدم‌ تمرین و تکرار مباحث نشأت می‌گیرد. به‌ همین‌ منظور، انتشارات بین‌المللی گاج با تالیف مجموعه کتاب‌های کار که کتاب زیست شناسی دهم تجربی سری کار نیز از این سری کتابهاست، این مشکل را برطرف کرده است. در این سری از کتاب‌‌ها بانک جامعی از سوالات گوناگون و متنوع امتحانی متشکل از جای خالی، انتخاب کنید، درست و نادرست، برقراری ارتباط، پرسش‌های تصویری، تعریف کنید، پرسش‌های مهارتی، پرسش‌های نموداری و قیدها به دانش‌آموز ارائه می‌گردد.

اصول نگارش کتاب کار بر پایه سوالات بدون پاسخ است تا دانش‌آموز را به چالشی جدید (یافتن پاسخ) بکشد. این امر موجب می‌شود تا دانش‌‌آموزان متوسط با پاسخ‌گویی به آن‌ها نقاط ضعف‌شان را بهتر و بیشتر بشناسند و دانش‌آموزان قوی آن را نوعی مرور مطالب مهم درسی قلمداد کنند. شایان ذکر است که کتاب پیش رو از سوی کارشناسان کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی جشنواره رشد آموزش و پرورش، کتاب برگزیده تشخیص داده شده است. کتاب “کار زیست شناسی دهم تجربی” توسط علی‌اکبر ظهری در ۱۱۲ صفحه گردآوری شده است. این کتاب موارد زیر را دربرمی‌گیرد:​

ارائه‌ پرسش‌های «جای خالی» و «انتخاب کنید»

ارائه پرسش‌های «درست/نادرست» و «برقراری ارتباط»

ارائه‌ پرسش‌های «مهارتی»، «تعریف کنید» و «قیدها»

ارائه‌ پرسش‌های «نموداری» و «تصویری»

  • این کتاب پاسخنامه تشریحی ندارد.

کتاب زیست شناسی پایه دهم کتاب تخصصی رشته علوم تجربی دهم است این کتاب با نام دیگر زیست (۱) اولین کتاب از سری کتب زیست شناسی دوره دوم متوسطه است با تغییر سیستم آموزشی این کتاب هم مانند بقیه کتب تخصصی دچار تغییراتی شده است همانطور که از نام این کتاب پیداست در آن به موضوعات دستگاه های بدن انسان (بیولوژی جانوری) و ساختار های گیاهان (بیولوژی گیاهی) و… پرداخته شده است.

کتاب زیست شناسی دهم تجربی سری کار انتشارات بین المللی گاج

کتاب زیست شناسی دهم تجربی سری کار انتشارات بین المللی گاج

مشاهده جزئیات و خرید
error: Content is protected !!