کتاب شیاطین شهر لودون اثر آلدوس هاکسلی

کتاب شیاطین شهر لودون (The Devils of Loudun) اثر آلدوس هاکسلی گزارشی از یکی از عجیب ترین اتفاقات تاریخ است. روایتی تاریخی از تصرف شیطانی، تعصب مذهبی، سرکوب جنسی و هیستری دسته جمعی که در قرن هفدهم در فرانسه اتفاق افتاد و حوادث غیر قابل توصیفی که در شهر کوچک لودون روی داد.

هاکسلی در این کتاب با تسلط بر شرایط حاکم در قرون وسطی تاریکی‌های این عصر را به تصویر کشیده و وضعیت آن دوره را پیش‌روی خواننده قرار داده است. از نکات قابل‌توجه روایت هاکسلی توجه او به جزئیات است؛ در توضیح کوتاه کتاب آمده: «گاه چنان به جزئیات می‌پردازد که گویی خواننده به پای خود وارد منازل و مغازه‌ها می‌شود، به گوشه دیر و صومعه راه می‌یابد، راهبه‌هایی را می‌بیند که باید مظهر پاکی و خلوص و صفایی باشند که انگار نوری از بارگاه خدایشان بر آنها تابیده، بناگاه بر اثر تلفیق کسانی که شیطان مجسم هستند از این‌روی به آن‌روی می‌شوند. گویی هاکسلی میل دارد در بطن داستانی گیرا، که خواننده به زحمت می‌تواند کتاب را از دست بگذارد و میل دارد بداند که این حکایت سرانجام به کجا خواهد کشید».


👉امتیاز بده.