کتاب عهد عتیق ۱ کتاب های شریعت یا تورات

کتاب عهد عتیق 1 کتاب های شریعت یا تورات

کتاب عهد عتیق

کتاب عهد عتیق ۱ یا عهد قدیم بخش اول کتاب مقدس مسیحی است که به طور کلی بر تنخ، مجموعه کتب مقدس یهودیان، استوار است. عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به این کتاب داده‌اند و عهد جدید، بخش دوم کتاب مقدس مسیحی است.

نسخه‌های کنونی تنخ از ۳۹ بخش تشکیل شده‌؛ ترتیب این کتاب‌ها در نسخه‌های یهودی و مسیحی با هم تفاوت دارد؛ مسیحیان علاوه بر این، ۷ بخش دیگر را هم در زمره کتاب‌های عهد عتیق وارد کرده بودند اما یهودیان آن کتب را اپوکریفا می‌نامیدند و نامعتبر می‌دانستند.

بخشی از کتاب عهد عتیق ۱

لاویان (Leviticus)

کتاب لاویان سومین کتاب عهد عتیق است . برخی این کتاب را «کتاب رکهنمای ککهنان » نیز می نامند، زیرا مراسم مذهبی که توسط کاهنان اجرا می شد در این کتاب آمد ه است . کلمه «لاویان» از نام قبیله لاوی گرفته شده است. همه کاهنان اسرائیل از این قبیله بودند. کتاب لاویان را موسی به هنگام سفر بیابانی بنی اسرائیل نوشته است .

هفت فصل اول کتاب در خصوص شیوهء قربانی برای گناهان کاهنان و مردم دیگر نوشته شده است. بقیه فصول کتاب از قواعد مربوط به خوراک پاک و ناپاک، و نیزمقدس داشتن روز « سبت » و رفتار درست و نادرست سخن می گوید. فصل شانزدهم از اهمیت خاصی برخوردار است. در این فصل مراسمی که درباره روز معروف « کفاره » توسط کاهن اعظم اجرا می شود، نوشته شده است. در کتاب لاویان خداوند به قوم خود وعده می دهد که همراه آنان باشد. «در میان شما راه خواهم رفت و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود.»

کلمه « مقدس » در این کتاب بارها به کار رفته تا نشان دهد خدا چگونه است و چه رفتاری از قوم خود انتظار دارد. خداوند به آنان می فرماید که حفظ احکام و مراسم او باید جزئی از زندگی قوم او باشد.

مجموعه کتب عهد عتیق شامل کتابهای زیر است:

تورات (کتابهای موسی، پنج کتاب شریعت):

۱ـ سِفر پیدایش

۲ـ سِفر خروج

۳ـ سِفر لاویان

۴ـ سِفر اعداد

۵ـ سِفر تثنیه

تاریخ تثنیه: (این قسمت در واقع از سِفر تثنیه، کتاب پنجم تورات آغاز می شود).

۶ـ صحیفه ی یوشع

۷ـ سِفر داوران

۸ـ کتاب روت

۹ـ کتاب اول سموئیل نبی

۱۰ـ کتاب دوم سموئیل نبی

۱۱ـ کتاب اول پادشکهان

۱۲ـ کتاب دوم پادشکهان

تاریخ روز شمار:

۱۳ـ کتاب اول تواریخ ایام

۱۴ـ کتاب دوم تواریخ ایام

۱۵ـ کتاب عَزرا

۱۶ـ کتاب نَحَمیا

۱۷ـ کتاب اِستَر

۱۸ـ کتاب ایوب

۱۹ـ کتاب مزامیر (زبور داوود)

۲۰ـ کتاب امثال سلیمان نبی

۲۱ـ کتاب جامعه ی سلیمان

۲۲ـ کتاب غزل غزلهای سلیمان

کتابهای انبیای بزرگ:

۲۳ـ کتاب اِشَعیا

۲۴ـ کتاب اِرمیا

۲۵ـ کتاب مرائی اِرمیا

۲۶ـ کتاب حِزقیان

۲۷ـ کتاب دانیال

کتابهای انبیای کوچک:

۲۸ـ کتاب هوشع

۲۹ـ کتاب یوئیل

۳۰ـ کتاب عاموس

۳۱ـ کتاب عوبدیا

۳۲ـ کتاب یونس

۳۳ـ کتاب میککه

۳۴ـ کتاب ناحوم

۳۵ـ کتاب حَبَقّوق

۳۶ـ کتب صفنیا

۳۷ـ کتاب حجّی

۳۸ـ کتاب زکریا

۳۹ـ کتاب ملاکی

کتابهای قانونی ثانوی:

۴۰ـ کتاب طوبیت

۴۱ـ کتاب یهودیت

۴۲ـ کتاب حکمت سلیمان

۴۳ـ کتاب حکمت یوشع بن سیراخ

۴۴ـ کتاب باروک

۴۵ـ کتاب اول مکابیان

۴۶ـ کتاب دوم مکابیان.(۱)

 

کتاب عهد عتیق ۱ کتاب های شریعت یا تورات
مشاهده جزئیات و خرید

کتاب عهد عتیق ۱ کتاب های شریعت یا تورات

مشخصات

 • مترجم
  پیروز سیار
 • ناشر
  هرمس
 • شابک
  9789643639044
 • موضوع
  مکاتب و ادیان
 • نوع جلد
  زرکوب
 • قطع
  وزیری
 • تعداد صفحه
  808
 • وزن
  1830 گرم
0
دیدگاهها

*
*

error: Content is protected !!