کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست اثر مگان دیواین

کتاب (It’s OK That You’re Not OK) عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست یا کتاب اشکالی ندارد اگر حالت خوب نیست اثر مگان دیواین به موضوع از دست دادن عزیزان و چگونگی رویارویی با آن می‌پردازد.

این کتاب  دیدگاهی متفاوت ارائه می‌دهد و تشویقتان می‌کند در ارتباطتان با عشق، فقدان، دل‌شکستگی و جامعه تجدید نظر کنید.

بخشی از کتاب اشکالی ندارد اگر حالت خوش نیست

کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست نگرش جدیدی برای مواجهه با سوگ معرفی می کند. این کتاب مسیری برای بازنگری در رابطه مان با سوگ ارائه می دهد و خوانندگان را تشویق می کند سوگشان را واکنشی طبیعی به مرگ و فقدان ببینند، نه وضعیتی نابه جا که نیاز به تغییر دارد.

با تغییر تمرکز از سوگ به عنوان مشکلی که باید حل شود به تجربه ای که باید بر آن مرهم گذاشته شود، به خواننده چیزی را می دهیم که بیش از همه برای خودمان می خواهیم: درک، محبت، اعتبار، و راه حلی از طریق درد.

این کتاب به خوانندگان نشان می دهد که چگونه با مهارت و محبت در مدت سوگواری شان زندگی کنند. اما این کتاب فقط برای دردمندان نیست و می خواهد وضعیت را برای همه بهتر کند. همه ما در مرحله ای از زندگی، سوگ و فقدان را تجربه خواهیم کرد. همه ما فردی را خواهیم شناخت که با فقدانی بزرگ زندگی می کند. فقدان، تجربه ای جهانی است.

در دنیایی که می گوید سوگواری برای مرگ کسی که دوستش دارید بیماری نیازمند درمان است، این کتاب دیدگاهی متفاوت ارائه می دهد و تشویقتان می کند در ارتباطتان با عشق، فقدان، دل شکستگی، و جامعه تجدید نظر کنید. اگر بتوانیم شروع به درک ماهیت واقعی غم کنیم، می توانیم فرهنگی حامی تر، دوست داشتنی ترف و کمک کننده تر داشته باشیم.

می توانیم آنچه را بیش از همه می خواهیم به دست بیاوریم: در زمان نیاز به یکدیگر کمک کنیم و، علی رغم وحشتی که در زندگیمان فوران می کند، احساس کنیم دوستمان دارند و حمایتمان می کنند. وقتی گفتمانمان را حول سوگ عوض کنیم، وضعیت را برای همه بهتر می کنیم.

آنچه در همه ما مشترک است، دلیل اصلی وجودِ این کتاب، میل به بهتر عشق ورزیدن است. عشقی به خودمان، درمیان دردی بزرگ، و عشقی به یکدیگر، هنگامی که دردِ زندگی چنان بزرگ می شود که نگه داشتنش از عهده یک نفر برنمی آید. این کتاب مهارتهای لازم برای به واقعیت پیوستن چنین عشقی را ارائه می دهد…👉امتیاز بده.