کتاب قوانین روابط موفق اثر باربارا دی آنجلیس

قوانین روابط موفق (The Real Rules) اثر باربارا دی آنجلیس (Barbara De Angelis) به شما (دختران) می‌آموزد که چگونه مرد خود را بیابید و رابطۀ عاشقانه‌ای ایجاد کنید که برای همیشه تداوم داشته باشد.

باربارا دی آنجلیس می گوید: همواره به ما (دختران، زنان) آموزش داده اند که: هرگز شما صحبت کردن با هیچ مردی را شروع نکنید؛ بگذارید همیشه اول او (مرد) آغاز کند. شما، ساکت، تودار و مرموز فقط نظاره گر باشید. آیا آنان که شما را نصیحت می کنند، خود ازدواج موفقی داشته اند؟ آیا می دانید که «نصیحت» فقط به اندازه «نصیحت گر» ارزش دارد؟

وقت آن رسیده که به کسی گوش کنید که خودش راه درست را پیموده است. من به شما قوانین واقعی را یاد می دهم.

– قوانین واقعی را به تمام زنانی هدیه می کنم که عشق مردی نامناسب و روابطی «اشتباه» قلبشان را نه یک بار که بارها و بارها شکسته است.

– قوانین واقعی را به تمام زنهایی هدیه می کنم که فکر می کنند برای به دست آوردن عشق مردها باید شیئی جنسی، زیبا و تحریک کننده و ایده آل برای فرونشاندن میلها و نیازهای جنسی او باشند.

– قوانین واقعی را به همه زنهایی هدیه می کنم که از نشان دادن و ابراز کردن احساسات، خواسته ها، نیازها و نگرانی هایشان می ترسند، ترس از این که مبادا نق نقو، پرتوقع و عصبی جلوه کنند.

– قوانین واقعی را به تمام زنهایی هدیه می کنم که به سبب ترس از دست مردی، عقاید، باورها، ارزش، عزت نفس و احترام به خویشتن را زیر پا می گذارند.
– قوانین واقعی را به زنهایی هدیه می کنم که در تلاش برای راضی نگه داشتن مردی چنان خود و خویشتن حقیقی خود را گم کرده اند که دیگر به یاد نمی آورند چه کسی هستند و چه می خواهند.

– قوانین واقعی را به تمام زنهایی هدیه می کنم که دوست ندارند دخترانشان اشتباههای آنها را تکرار کنند و نیز به تمام دخترانی هدیه می کنم که دوست ندارند به سرنوشتی شبیه سرنوشت مادرانشان دچار شوند.

– قوانین واقعی را به تمام زنهایی هدیه می کنم که به دنبال رابطه ای واقعی، درست و راستین با مردی واقعی و مناسب و بر اساس برابری و تساوی حقوق واقعی هستند. رابطه ای که در آن از بازی و نبرد قدرت خبری نباشد و رفاقت و الفتی برخاسته از عشق، دوستی، احترام و صمیمیت متقابل و واقعی باشد.

– و در پایان قوانین واقعی را به همه مردهایی هدیه می کنم که می خواهند مردی واقعی باشند و زنی واقعی را برای خود بیابند که فکر و ذهنی سالم و صادق و قلبی صاف و پاک و مهربان داشته باشد تا بتوانند به او و عقل و عشقش اعتماد کنند این را با تمام عشقم به شما خوانندهی محترم هدیه می کنم.


[aff-link link=”https://snappshop.ir/product/snp-1646472298/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82″ text=”خرید از اسنپ شاپ”]

👉امتیاز بده.