کتاب قوی سیاه اثر نسیم نیکلاس طالب

 

 

کتاب قوی سیاه: تأثیر رویدادهایی که وقوع‌شان را محال مى‌پنداشته‌ایم (The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable) اثر نسیم نیکولاس طالب (Nassim Nicholas Taleb)، به بررسی اثرات شدید ناشی از برخی رویدادهای غیرقابل‌ پیش‌بینی و نادر و همچنین تمایل انسان به یافتن توضیحاتی ساده و دم‌دستی برای این رویدادها می‌پردازد. که بعد ها به نظریه قوی سیاه معروف شد.

نسیم نیکلاس طالب در این اثر شیوه های اندیشیدن و قضاوت کردن انسان ها را به چالش کشیده به طوری که ایده های او به سرعت به مباحث علمی و حرفه ای راه یافته است.

ایده کتاب قوی سیاه این است که مردم را مجبور سازد درباره ناشناخته ها و قدرت آنها تفکر و تأمل کنند، به ویژه درباره دسته معینی از رویدادها که نمی توانیم به تصور و خیال درآوریم، اما می تواند هزینه بسیار زیادی برایمان داشته باشد؛ رویدادهایی نادر اما با تأثیری عظیم.

قوی سیاه می تواند رویدادی منفی مثل بحران بانکداری باشد و یا رویدادی مثبت مانند فناوریهای نو در واقع نسیم نیکلاس طالب سعی میکند نوع نگاه و شیوه اندیشیدن ما را تغییر دهد و الگوهای رایج را به چالش بکشد.

بحث اصلی طالب در این کتاب درک و مدیریت ریسک های ناشی از رویدادهای بی سابقه است رویدادهایی که پیامدهای سنگینی به بار می آورند اما کسی انتظار آنها را ندارد، یا به عبارت فنی تر احتمال وقوع آنها بسیار کم به نظر می آید.

پیش از کشف استرالیا، مردم «دنیای» بی چون و چرا باور داشتند هر قویی سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می کرد. دیدن نخستین قوی سیاه برای چند پرنده شناس و کسانی که دل بسته رنگ کردن پرندگان اند باید شگفتی جالبی بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست.

اهمیت داستان در این است که شکنندگی دانش ما را نمایان می کند و نشان می دهد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیتهای شدیدی روبه روست. تنها یک مشاهده کافی است تا گزاره ای کلی که دستاورد هزاران سال تماشای میلیونها قوی سفید است بی اعتبار شود – تنها با دیدن یک قوی سیاه. …

 

 


👉امتیاز بده.