کتاب بارداری و زایمان ویلیامز

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز سالیان متمادی است که چراغ راهنمایی برای دانشجویان، کارورزان و دستیاران گروه زنان و مامایی بوده است. اولین چاپ این کتاب در سال ۱۹۰۳ با استقبال زیادی روبرو شد و بعد از آن به صورت دوره ای تجدید چاپ شده و اطلاعات مامایی و زنان را به روز کرده است.

علم و دانش بالینی مامایی با تولید مثل انسان مرتبط است. متخصص سلامت و تندرستی با کیفیت بخشیدن به مراقبت پری ناتال، وضعیت خانم باردار و جنین وی را بهبود می بخشد. این مراقبت مستلزم شناخت مناسب و درمان عوارض، نظارت بر زایمان و وضع حمل، مراقبت اولیه نوزاد و درمان در دوره نفاس است. مراقبت بعد از زایمان سلامت را بهبود بخشیده و گزینه های برنامه ریزی خانواده را ارائه می کند.

اهمیت مامایی با استفاده از پیامدهای مادری و نوزادی که به صورت شاخص کیفیت سلامت و زندگی در میان ملتها تعریف می شوند، منعکس می شود. به طور مستقیم، شاخصهایی که پیامدهای مامایی و پری ناتال ضعیف، دارند، منجر به این فرضیه می شوند که مراقبت پزشکی برای کل جمعیت کمبود دارد.

از زمانی که اولین نویسنده این کتاب J.Whitridge Williams در سال ۱۹۰۳ این کتاب را نوشت بعضی از مباحث کلاسیک هنوز باقی است. زایمان زودرس پره اکلامپسی و عفونتها از این مثالهاست. و در طی این سالیان این کتاب کاملتر و کاملتر می شود و مباحث روز پزشکی به آن افزوده می شود.

موضوعاتی مانند: اصول مامایی مثل آناتومی و فیزیولوژی مادر، مراقبت پره ناتال و قبل از بارداری، زایمان وضع حمل و نفاس؛ بحث در مورد جزئیات عوارض مامایی مثل زایمان پره ترم، خونریزی، افزایش فشارخون، و بسیاری موارد دیگر … و یک بخش کامل به تشخیص و درمان اختلالات جنینی اختصاص یافته است.

همچنین دستورالعملهای سازمانهای حرفه ای و دانشگاهی مثل کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا، انجمن طب مادر – جنین، مؤسسه ملی سلامت و مؤسسه ملی سلامت کودکان و تکامل انسانی مراکز پیشگیری و کنترل بیماریها و سایر منابع قانونی به صورت همزمان ترکیب و در این کتاب ارائه می شود.

بسیاری از این داده ها در قریب به ۱۰۰ جدول جدید ارائه شده اند که مطالعه و استفاده از آنها بر سهولت امکان پذیر باشد. به علاوه بسیاری از الگوریتمهای درمانی و تشخیص برای راهنمایی سریع پزشکان موجود هستند.


👉امتیاز بده.