کتاب مدیریت بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر

کتاب مدیریت بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر پروفسور برجسته بازاریابی بین المللی، مشتمل بر تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل بازاریابی از معتبرترین کتاب های مرجع در جامعه‌ٔ دانشگاهی جهان است.

فهرست مطالب:

بخش ۱: مفهوم مدیریت بازاریابی: به مفهوم و نقش حیاتی بازاریابی در سازمان‌ها پرداخته و نقش بازاریابی در تعیین سرنوشت سازمان‌ها و چگونگی ایجاد رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفته، همچنین، نحوه برنامه ریزی استراتژیک با تمرکز بر بازار، به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول موفقیت در بازاریابی، مورد تأکید قرار گرفته است.

فصل ۱: ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان

فصل ۲: تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده

فصل ۳: غلبه بر بازارها با استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک بازارگرا

بخش ۲: تجزیه‌وتحلیل فرصت‌های بازار : به بررسی فرصت‌های بازاریابی و چگونگی تجزیه وتحلیل آن‌ها پرداخته و اطلاعات بازاریابی، تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان، بازارهای تجاری و حتی تحلیل رقبا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل ۴: مدیریت اطلاعات بازاریابی و اندازه‌گیری تقاضای بازار

فصل ۵: بررسی محیط بازاریابی

فصل ۶: تجزیه‌وتحلیل بازار مصرف‌کننده‌ و رفتار خریدار

فصل ۷: تجزیه‌وتحلیل بازار تجاری و رفتار خرید تجاری

فصل ۸: تجزیه‌وتحلیل صنایع و رقبا

فصل ۹: تعیین قسمت بازار و انتخاب بازارهای هدف

بخش ۳: تهیه‌ٔ خط‌مشی‌های بازاریابی: به خط مشی‌های بازاریابی و چگونگی تعیین استراتژی‌ها در مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های بازار پرداخته و از تمایز و تعیین جایگاه در بازار گرفته تا مدیریت خط مشی‌ها در مراحل مختلف عمر یک محصول و استراتژی‌های بازاریابی جهانی را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل ۱۰: تمایزو تعیین جایگاه در بازار

فصل ۱۱: تکوین و تولید کالاهای جدید

فصل ۱۲: مدیریت خط‌مشی‌های دوره‌ٔ عمر کالا

فصل ۱۳: خط‌مشی‌های بازاریابی رهبران، چالش‌گران

فصل ۱۴: طراحی و مدیریت خط‌مشی‌های بازاریابی جهانی

بخش ۴: برنامه‌ریزی برنامه‌های بازاریابی: به بررسی نحوه برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های بازاریابی پرداخته و مدیریت خطوط کالا، قیمت گذاری، تبلیغات و حتی مدیریت بازاریابی آنلاین را مورد بررسی قرارداده است.

فصل ۱۵: مدیریت خطوط کالا، نام‌های تجاری و بسته‌بندی

فصل ۱۶: اداره‌ٔ مؤسسات خدماتی و خدمات همراه کالا

فصل ۱۷: طراحی استراتژی‌ها و طرح‌های قیمت‌‌گذاری

فصل ۱۸: انتخاب و مدیریت کانال‌های بازاریابی

فصل ۱۹: مدیریت خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تدارکات بازار

فصل ۲۰: طراحی و مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه

فصل ۲۱: تبلیغات، تبلیغات پیشبرد فروش و روابط عمومی

فصل ۲۲: مدیریت کارکنان فروش

فصل ۲۳: مدیریت بازاریابی مستقیم و بازاریابی آنلاین

بخش ۵: اداره و مدیریت تلاش‌های بازار : بر نحوه مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی (سازماندهی و اجرای استراتژی‌های بازاریابی و نحوه ارزیابی و نظارت بر آن‌ها) تمرکز دارد.

فصل ۲۴: سازماندهی، اجرا، ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی


👉امتیاز بده.