کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز

 

 

کتاب معامله گر پرایس اکشن (YTC price action trader) اثر لنس بگز (Lance Beggs) فعال و محقق بازار های مالی است که در منطقه گرمسيری شمال کوئينزلند استراليا زندگی مي کند.

او یک معامله گر تمام وقت با اولویت جاری برای بازار ارز، فيوچرز بازار ارز و فيوچرز اِمينی می باشد. سبک معاملاتی او شخصی ( ساخته شده توسط خودش ) می باشد که بر اساس شناخت عواملی در جھت درک احساسات کوتاه مدت دیگر معامله گران در چھارچوب حمایتھا و مقاومتھا است.

وی سابقا یک خلبان ھليکوپتر نظامی و متخصص ایمنی ھوانوردی بوده، لنس از طریق مطالعه بر عوامل انسانی، مدیریت ریسک و مدیریت منابع خدمه، دروس و روانشناسی ایمنی ھوانوردی به محيط معامله گری علاقه مند شد.

این کتاب برای مبتدیان نوشته نشده و نياز است که برای اصول اوليه رسم نمودار و تجزیه و تحليل فنی که پيش نيازھای این کتاب ھستند به منابع دیگری مراجعه کنيد.

اگر شما جدیدا به این بازی آمده اید و با نمودارھا ( نمودار ميله ای یا کندل استيک) آشنا نيستيد و یا با الگوھای نمودار و تجزیه و تحليل فنی آشنایی ندارید لازم است که خواندن این کتاب را تا یادگيری آنھا به تاخير بياندازید. و ابتدا آنها را یاد گرفته و سپس به سراغ این کتاب بیایید

برخی از مواردی که در این کتاب مورد برررسی قرار می گیرند.

– اصول بازارهای مالی

– تحلیل بازار

– استراتژی

– واقعيات بازار و بازی معامله گری

– دستور العمل انجام معامله

– معامله گری حرکات قيمت

– نمونه موقعيت ھای معاملاتی و مستندات

– اجرای استراتژی در چھارچوب تایم فریم ھا

– راھکارھای اطمينان از حفظ بقای شخصی ( روانشناسی ) از طریق یک برنامه عملی بر پایه روانشناسی معامله گری و تکنيک ھای مربوطه

– معرفی انواع ستاپھای معاملاتی

– ایجاد یک طرح برای پيشرفت، از طریق چھار مرحله توسعه معامله گری

– مدیریت اتفاقها

– روانشناسی معامله گری


👉امتیاز بده.