کتاب پنج زبان عشق، نوجوانان، گری چاپمن جلد 3

به جرات می توان گفت در هیچ عصری وظیفه والدین در قبال نوجوان دشوار تر و پیچیده تر از زمان حاضر نبوده است. چالش هایی که نوجوان امروزی با آن مواجه است، در وهله اول، مسئله پذیرش و انطباق با تغییرات جسمی نوجوان مطرح است. رشد جوانب جنسی بدن می تواند هم هیجان انگیز و هم اضطراب آور باشد. و کدام پدر و مادری است که از مبارزه نوجوان خود با بدترین دشمن او یعنی جوش های غرور جوانی رنج نکشیده باشد؟

این تغییرات جسمانی پرسش های بسیاری را در ذهن نوجوان ایجاد می کنند. او می گوید”من دارم بزرگ می شوم. نمی دانم در آینده چه شکلی خواهم بود. آیا خیلی قدبلند یا خیلی قدکوتاه می شوم؟ آیا گوش هایم خیلی بزرگ می شود؟ آیا سینه هایم خیلی کوچک می شود؟ دماغم چه شکلی می شود؟ آیا پاهایم خیلی بزرگ نیستند؟ من خیلی چاقم یا خیلی لاغر؟” و سیل این پرسش ها همچنان در ذهن نوجوانِ رو به رشد ادامه دارد.

شیوه ای که نوجوان به این پرسش ها پاسخ می دهد تأثیر مثبت یا منفی بر هویت شخصی او خواهد داشت.

همراه با رشد جسمانی، رشد فکری نیز سرعت می گیرد. نوجوان به شیوه جدیدی از تفکر دست می یابد. زمانی که او کودک بود به اَعمال و رویدادهای مشخص فکر می کرد. اکنون به عنوان یک نوجوان به مفاهیم مجرّدی چون صداقت، وفاداری و عدالت می اندیشد. تفکر مجرّد درهای دنیای وسیعی از امکانات نامحدود را می گشاید.

اکنون نوجوان می تواند به این فکر کند که چطور اوضاع ممکن است متفاوت باشد، جهان بدون جنگ چگونه خواهد بود، و والدین فهیم چگونه با فرزندان شان رفتار می کنند. دنیای امکانات وسیع انواع درها را برای کسب هویت شخصی می گشاید. نوجوان با خود فکر می کند “من می توانم یک جراح مغز بشوم یا یک خلبان یا یک سپور خیابان”.

کتاب پنج زبان عشق، نوجوانان (The Five Language of Teenagers) بر اساسی ترین عنصر رابطه والدین و نوجوانان تمرکز می کند.

فهرست

 1. درک نوجوان امروزی
 2. اهمیت عشق والدین
 3. زبان اول عشق: کلام تایید آمیز
 4. زبان دوم عشق: تماس فیزیکی
 5. زبان سوم عشق: وقت گذاشتن برای یکدیگر
 6. زبان چهارم عشق: خدمت به یکدیگر
 7. زبان پنجم عشق: هدییه دادن
 8. کشف زبان اصلی عشق نوجوان تان
 9. عشق و خشم: راهنمایی برای والدین
 10. عشق و خشم: راهنمایی برای نوجوانان
 11. عشق و استقلال
 12. عشق و مسئولیت
 13. مهر ورزیدن به نوجوان شکست خورده
 14. زبان های عشق در خانواده های تک والد
 15. زبان های عشق در خانواده های دارای ناپدری یا نامادری
 • ضمائم
 • ضمیمه یک: واژه نوجوان از کجا پدیدار شد
 • ضمیمه دو: طرز برگزاری جلسه خانوادگی


1 – کتاب پنج زبان عشق، چگونه به او بگویم دوستت دارم، یا گری چاپمن

2 – کتاب پنج زبان عشق، کودکان، گری چاپمن

3 – کتاب پنج زبان عشق، نوجوانان، گری چاپمن

4 – کتاب پنج زبان عشق، راه حل های عاشقانه، گری چاپمن

5 – کتاب پنج زبان عشق، پنج نشانه خانواده سرشار از عشق، گری چاپمن

6 – کتاب پنج زبان عشق، مجردها، گری چاپمن

7 – کتاب پنج زبان عشق، وقتی عشق شیوه زندگی است، گری چاپمن

8 – کتاب پنج زبان عشق، چهار فصل ازدواج، گری چاپمن

9 – کتاب پنج زبان عشق، نور امید، گری چاپمن

10 – کتاب پنج زبان عشق، پیمان ازدواج، گری چاپمن

11 – کتاب پنج زبان عشق، به سوی ازدواج رو به رشد، گری چاپمن

12 – کتاب پنج زبان عشق، حرف زدن چه آسان، گوش دادن چه مشکل، گری چاپمن

13 – کتاب پنج زبان عشق، رها باش خودت باش، گری چاپمن

14 – کتاب پنج زبان عشق، به خوبی و خوشی تا پایان عمر (شش راز ازدواج موفق) ، گری چاپمن

15 – کتاب پنج زبان عشق، هر بهار اتفاق می افتد، گری چاپمن، کاترین پالمر

16 – کتاب پنج زبان عشق، نسیم تابستان، گری چاپمن، کاترین پالمر

17 – کتاب پنج زبان عشق، مردها، گری چاپمن

18 – کتاب پنج زبان عذرخواهی اثر گری چاپمن و جنیفر توماس

👉امتیاز بده.