کتاب هیپی | پائولو کوئلیو

 

کتاب هیپی (Hippie) داستان زندگی پسر جوان و لاغراندام برزیلی ریش بزی است که آرزو دارد نویسنده بزرگی شود و به درک عمیق‌تری از دنیا دست پیدا کند. پائولو کوئلیو (Paulo Coelho) با این داستان ما را به زمان گذشته می‌برد و داستان روزگاری در زندگی خود را بازگو می‌کند که رویای صلح و به چالش کشیدن نظم اجتماعی، سیاست‌های یک جانبه و مطلق، رفتارهای محافظه کارانه، مصرف‌گرایی افراطی، و نابرابری بی‌رحمانه ثروت و قدرت را در سر می‌پرورانده و به نسلی اشاره می‌کند که در رویای رسیدن به صلح در حال تقلا بود و این جرات را به خودش داد که نظم اجتماعی را به چالش بکشد.

بخشی از کتاب

اسم زن غیب گو لایلا بود و به نظر می رسید فقط چند سالی از کارلا بزرگتر است. او لباس یک دست سفید به تن کرده بود، لبخندی فرشته وار به مهمانش می زد و با تعظیم از او استقبال کرد( به هر حال یک نفر باید به او کمک می کرد تا از پس مخارج کرایه خانه برآید).
او از مشتری اش خواست که بنشیند، کارلا هم چنین کرد و سپس بابت انرژی که در اتاق به وجود آورده بود، مورد تقدیر قرار گرفت کارلا با خودش وانمود می کرد که به درستی از چشم سومش استفاده کرده است، اما ناخودآگاهش هشدار می داد که لایلا احتمالاً این جمله را برای همه یا حداقل چند مشتری
به کار برده است.
در هر صورت چنین چیزی نامرتبط بود. عود در حال سوختن بود (غیبگو به او گفت: «این از نپاله» اما کارلا می دانست که این چوب در همان حوالی تولید شده است. چوب عود در کنار گردن بند لباسهای با چاپ کلاقه ای یا همان باتیک و وصله هایی با نشان صلح یا گل یا عبارت «قدرت گل» که روی همان لباسها دوخته می شدند، از جمله صنایع عمده هیپیها بودند.) لایلا چندین کارت ،برداشت آنها را بر زد و سه تا را روی میز گذاشت؛ بعد از چند ثانیه مکث او شروع به تفسیرهای زیبا کرد، اما کارلا وسط حرفش هایش پرید.

 

 

کتاب هیپی اثر پائولو کوئلیو انتشارات کتاب پارسه

کتاب هیپی اثر پائولو کوئلیو انتشارات کتاب پارسه

55,000 37,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب هیپی اثر پائولو کوئلیو نشر عطر کاج

کتاب هیپی اثر پائولو کوئلیو نشر عطر کاج

34,000 25,550 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب هیپی اثر پائولو کوئیلو نشر چشمه

کتاب هیپی اثر پائولو کوئیلو نشر چشمه

120,000 110,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب هیپی اثر پائولو کوئیلو نشر تالیف

کتاب هیپی اثر پائولو کوئیلو نشر تالیف

135,000 49,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب هیپی اثر پائولوکوئلیو نشر چشمه

کتاب هیپی اثر پائولوکوئلیو نشر چشمه

62,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب هیپی اثر پائولو کوئلیو نشر چشمه

کتاب هیپی اثر پائولو کوئلیو نشر چشمه

62,000 46,000 تومان
مشاهده جزئیات و خرید

 

 

کتاب هیپی اثر پائولو کوئلیو انتشارات عطر کاج

کتاب هیپی اثر پائولو کوئلیو انتشارات عطر کاج

34,000 25,500 تومان
مشاهده جزئیات و خرید