پرورش رهبر درون یا فرمانروای درون اثر جان سی مکسول

کتاب پرورش رهبر درون یا فرمانروای درون (Developing the Leader Within You) جان سی مکسول اصول کلیدی و بنیادی رهبری را در اختیار شما قرار می دهد. شما هم باید علاقه نشان دهید. این کتاب برای تمام کسانی نوشته شده است که هدایت و رهبری گروهی دیگر از افراد را به عهده گرفته‌اند و می‌خواهند در این کار موفق باشند و درست عمل کنند.

جان کالوین مکسوِل (John Calvin Maxwell) معتقد است رهبری یک ویژگی ذاتی نیست و می توان آن را آموخت. رهبری باشگاهی اختصاصی برای کسانی که «رهبر زاده شده اند» نیست. همه‌ انسان‌ها یک رهبر در درون خود دارند که برای پرورش آن باید تلاش کنند، ویژگیهایی را که زیربنای رهبری هستند می توان کسب کرد.

رهبری اکتشافی، نیست پرورش دادنی است. «رهبر بالفطره» همیشه وجود دارد اما به طور کلی ویژگیهای رهبری ذاتی را باید پرورش داد. رهبر پیشرو با ویژگی های رهبری متولد می شود. در سراسر زندگی الگوهای رهبری را دیده است. در دوره فراگیری بیشتر درباره رهبری آموخته است. برای این که رهبر بزرگی شود مقررات خاص خودش را دارد. توجه کنید که هر سه مورد قابل یادگیری و اکتسابی است.

اثر بخشی کارتان هرگز فراتر از میزان تواناییتان در رهبری کردن و تحت تأثیر قرار دادن دیگران نیست. نمی توانید همواره بیشتر از میزان رهبری تان بازدهی داشته باشید. به بیان دیگر مهارت های رهبری شماست که میزان موفقیت شما و کسانی را که دور و برتان کار می کنند تعیین می کند.

همه راجع به آن صحبت می کنند، اما تعداد کمی آن را درک می کنند. افراد بسیاری آن را می خواهند، اما تعداد کمی به آن دست می یابند.

با استفاده از این کتاب می‌توانید چگونگی تاثیرگذاری و الهام‌بخش بودن برای دیگران و ایجاد انگیزه در آن‌ها را بیاموزید و در نهایت به یک رهبر فوق العاده تبدیل شوید. در مقیاس ۱ تا ۱۰ مهارتهای شما در رهبری پس از خواندن این کتاب تا ۶ رده ارتقا می یابد. (این ادعای نویسنده کتاب است). …


👉امتیاز بده.