کتاب کار عمیق اثر کال نیوپورت

کتاب کار عمیق (deep work) با نام کامل کتاب کار عمیق: قوانینی برای تمرکز در دنیایی آشفته، اثر کال نیوپورت (Cal Newport) دو هدف را دنبال می کند. هدف اول: این است که شما را متقاعد کند فرضیه‌ کار عمیق، درست است. هدف دوم، آموزش چگونگی استفاده از مزیت این حقیقت به شما، از طریق تعلیم دادن مغز و تغییر عادت‌های کاری‌تان است، به نحوی که کار عمیق را محور زندگی حرفه‌ای‌تان قرار دهید.

در این کتاب استراتژی‌های گوناگونی مطرح می‌شود که به شما کمک می‌کند خروجی کارتان را بهبود بخشید و از زمان آزاد در اختیارتان نهایت بهره را ببرید.
بخشی از کتاب کار عمیق کار عمیق، فعالیتهای حرفه ای که در حالتی مملو از تمرکز و به دور از مزاحمت انجام شده و تواناییهای ذهنی شما را تا حد نهاییشان درگیر می کند. این تلاشها ارزش جدید می آفرینند، مهارت شما را بهبود می بخشند و تقلید از آنها بسیار دشوار است.

اگر می خواهید تا قطره آخر تواناییهای ذهنی خود را به کار گیرید، به کار عمیق نیاز دارید. چندین دهه کار تحقیقاتی در روان شناسی و عصب شناسی به ما نشان داده است که فشار ذهنی ناشی از کار عمیق برای بهبود تواناییها ضروری است. به عبارت دیگر، کار عمیق دقیقاً همان نوع کوششی است، که برای برجسته شدن در حوزه دشواری مانند روانپزشکی آکادمیک در اوائل قرن بیستم مورد نیاز است.

عبارت «کار عمیق» ابداع من است و کارل یونگ به آن اشاره ای نکرده است، اما کارهایش در این دوره نشان می دهد که به کنه این مفهوم پی برده بود.
یونگ در جنگل برجی سنگی ساخت تا کار عمیق را در زندگی حرفه ایش تقویت کند – ساختن این خانه مستلزم زمان، انرژی و پول بود. این کار او را از برخی امور فوری تر دور کرد. همانطور که میسون کوری می گوید، سفرهای منظم یونگ به بولینگن زمان کارهای کلینیکی او را کم می کرد. او می گوید، « گرچه یونگ بیمارانی داشت که کاملاً به او متکی بودند، اما او اصلاً ابایی از تعطیل کردن کارش نداشت.» اولویت دادن به کار عمیق، بار سنگینی بر دوش او گذاشته بود، اما برای رسیدن به هدفش، یعنی تغییر جهان، ضروری بود.

اگر زندگی شخصیتهای تأثیرگذار را چه در قدیم و چه در تاریخ معاصر مطالعه کنید، خواهید دید که سرسپردگی به کار عمیق، مضمون مشترک زندگی همه شان است.


👉امتیاز بده.