کتاب ۱۰ گناه (اشتباه) نابخشودنی در بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر


👉امتیاز بده.