کتاب ۳۶۵ روز در صحبت مولانا | حسین محی الدین الهی قمشه ای

کتاب ۳۶۵ روز در صحبت مولانا اثر حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای سومین دفتر از مجموعه‌ جوانان و فرهنگ جهانی است. دفترهای دیگر این مجموعه تحت عناوینِ ۳۶۵ روز با سعدی و ۳۶۵ روز با ادبیات انگلیسی، پیشتر چاپ و منتشر شده است.

اشعار مولانا به دلیل مفاهیم عمیق عرفانی می توانند بار معنایی سنگینی داشته باشند که در صورت عدم تسلط ادبی به آثار مولوی ممکن است برای مخاطب دشوار و دلسرد کننده به نظر بیایند. اما دکتر الهی قمشه ای که پژوهش های عمده و همه جانبه ای در عرصه عرفان و مولوی شناسی داشته است، این مفاهیم را بی کم و کاست با زبانی دلنشین آسان سازی کرده و طعم دلپذیر جهان بینی مولانا را به دل و جان مخاطب می چشاند.

الهی قمشه‌ای در این کتاب ابیات مثنوی معنوی را یک به یک شرح و تفسیر می‌کند و در جای لازم مفاهیم عرفانی آنان را بازگو می‌کند. یکی از فواید خواندن نثرهای قمشه‌ای آن است که زبانی ساده و روان دارد و درک مفاهیم بلند عرفانی را برای هر مخاطبی چه دانشگاهی و چه مردم عادی آسان می‌کند. در صورت لزوم در میان مباحثش گاهی شاهد مثال‌های خواندی و جذاب می‌آورد که خواننده را به ادامه‌ی پیگیری بحث مصمم می‌کند.

در تفسیر شعر : بشنو از نی چون حکایت می کند از جداییها شکایت می کند می نوسید.

«سخن را از نی باید شنید، از آن کس که نیست؛ آن کس که هست از هواهای خود می‌گوید و حدیث نفس می‌کند و حکایت او شکایت از محرومیت‌ها و ناکامی‌های خاکی اوست. با حکایت توفیقات وهمی و خیالی که او را معجب و مغرور می‌کند و به جور و ستم وا می دارد. اما آن کس که بندبند وجودش را زا هواهای خویش خالی کرده و چون نی لب خود بر لب معشوق نهاده و دل به هوای او و نفس او سپرده است، حکایتی دیگر و شکایتی دیگر دارد…


👉امتیاز بده.