کمال گرایی – و راههای مقابله با کمالگرایی

 

کمال گرایی  (perfectionism) چیست؟

کارشناسان بر روی یک تعریف دقیق از کمال گرایی اتفاق نظر ندارند، اگر کمال گرایی فقط دسترسی به استانداردهای بالا باشد در این صورت کمال گرایی می تواند خوب باشد، اما واقعیت این است که آنها اغلب از داشتن حال خوب، فاصله زیادی دارند. به این دلیل که، هدف فرد کمال گرا دست نیافتنی است و اگر هم قابل دسترس باشد، می تواند بهای سنگینی داشته باشد.

دکتر دیوید برنز، کمال گرایان را این گونه تعریف می کند: “کسی که که استانداردهایش فراتر از دسترس و یا منطق است ” و ” فردی که به صورت وسواس گونه و پیوسته برای دستیابی به اهداف ناممکن، تلاش می کند و ارزشهایش را تماماً از لحاظ مولد بودن و میزان دستاوردها مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف اصلی این افراد، اجتناب از شکست است.

آنها برای استانداردهای بسیار بالا بی وقفه تلاش می کنند و ارزشهای خود را تماما در توانایی رسیدن به استانداردها، سرسختانه و بی رحمانه مورد قضاوت قرار می دهند. آنها از تجربه احساس خشنودی برای کسب موفقیت هایشان و یا لذت بردن واقعی از روابط خود ناتوان هستند.

کمال گرایی، ندای حاکم ظالمی است که، دشمن افراد است. کمال گرایی زندگی تان را محدود و ناسالم می سازد و مانعی واقعی بین شما و پیشرفت هایتان به وجود می آورد. کمال گرایی مبتنی بر باورهای وسواسی است، که اگر آن را به صورت صحیح اداره کنید و تمام گام ها را در جهت درست بردارید، در این صورت ناامید نخواهید شد.

کمال گرایی در بدترین حالت به افسردگی، استرس شدید مشکلات ارتباطی اعتیاد به الکل، اختلالات خوردن و بسیاری از مشکلات مربوط به سلامتی، می تواند منجر شود. البته، در تمام صفات شخصیتی، رگه هایی از کمال گرایی وجود دارد و خود را در اشکال مختلف نشان می دهد.

اگر هم بتوانید به کمال دست بیابید کمال گرایی شما را به یک فرد کاملاً ناراضی تبدیل می کند! یعنی قابل اعتماد بودن، واقع نگر بودن و همانطور که هستیم، چیزی است که ما را با دیگران پیوند می دهد. ویژگی مشابهی که موفقیت و احترام را به همراه می آورد می تواند فرد کمال گرا را غمگین سازد و ناراحتی برای او به همراه داشته باشد….

کمال گرایان

– هرگز از کارشان راضی نیستند. هرگز احساس اتمام کامل کار، به آنها دست نمی دهد.
– استانداردها به صورت غیر واقع بینانه ای بالا هستند و احتمالا قابل دستیابی نیستند.
– انتقادها را خیلی سخت و یا حتی عذاب آور می بینند.
– یک اشتباه می تواند بر ارزشهای آنها تاثیر بگذارد و احساس اعتماد نسبت به تواناییهایشان را کاهش دهد.
– آنها وقتی با مشکلی مواجه می شوند، می توانند تدافعی و مضطرب باشند.
– اغلب درباره اینکه آیا به اندازه کافی خوب هستند، ناراحت و نگرانند.

معرفی کتابهایی در ارتباط با خوبی ها و بدی های کمالگرایی و اصلاح آن

– کتاب وسوسه‌های کمال گرایی (جین گولدبرگ، میریام ادیرهولد)
– خوب و بدکمال گرایی (فردریک فانژه)
– موهبت کامل نبودن (برنه براون)
– چگونه کمال گرا نباشیم (استفان گایز)
– غلبه بر کمال خواهی (سارا اگان تریسی وید)
– حال کامل، درمان کمال گرایی با رویکرد توجه آگاهی (پاول ساموو)
– راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی (پاملاس ویه گارتز و کوین ل گورکی)
– رهایی از کمال گرایی (جنی گلد)

 

[dka_post_list id=”252936″]

 

 

[dka_post_list id=”252934″]

 

 

[dka_post_list id=”252932″]

 

 

[dka_post_list id=”252930″]

 

 

[dka_post_list id=”127459″]

 

 

[dka_post_list id=”127457″]

 

 

[dka_post_list id=”2395″]

 

 

[dka_post_list id=”4257″]

 

 

[dka_post_list id=”20091″]

 

👉امتیاز بده.