سحاب دانش

۶۰ رمان عاشقانه خارجی را بشناسید

60 رمان عاشقانه خارجی را بشناسید

۱- رومئو و ژولیت (Romeo and Juliet) – ویلیام شکسپیر (William Shakespeare)؛
داستان عشقی پرآوازه که بین یک دختر و پسر اتفاق می‌افتد. داستان کلاسیک دیدن دختری در مهمانی و دلباختن در نگاه اول. ژولیت به موی خرمایی براق و چشمان خاکستری و حیرت‌زده‌ مرد جوان که سرشار از شرم و تعجب بودند، نگاه گذرایی انداخت. نیمه‌ لبخندی که روی دهان مرد جوان نقش بسته بود، باعث شد چهره ژولیت سرخ شود. او دریافت که نمی‌تواند از چهره‌ مرد جوان چشم بردارد. …

 

کتاب رومئو و ژولیت اثر ولیام شکسپیر

کتاب رومئو و ژولیت اثر ولیام شکسپیر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پنج حکایت از ویلیام شکسپیر و رومئو ژولیت اثر ویلیام شکسپیر انتشارات نیک فرجام

کتاب پنج حکایت از ویلیام شکسپیر و رومئو ژولیت اثر ویلیام شکسپیر انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر نشر ثالث

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر نشر ثالث

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر نشر آزرمیدخت

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر نشر آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر نشر علمی فرهنگی

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر نشر علمی فرهنگی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر انتشارات آذرمیدخت

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر انتشارات آذرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر نشر نگاه

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر نشر نگاه

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر  انتشارات گویش نو

کتاب رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر  انتشارات گویش نو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رمئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر انتشارات نگاه

کتاب رمئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر انتشارات نگاه

مشاهده جزئیات و خرید

 

۲- غرور و تعصب (Pride and Prejudice(به معنی تفاخر و پیش‌داوری)) – جین آستن (Jane Austen)؛
رمان غرور و تعصب که داستانی جذاب برای نوجوانان نیز است، ماجرای دختری از طبقۀ متوسط را روایت می‌کند که مردی مغرور و ثروتمند عاشق او می‌شود. داستان این رمان به رشد عاطفی قهرمان کتاب، الیزابت بنت، می پردازد. الیزابت در روند اتفاقات، به نادرستی تصمیمات عجولانه پی می برد و فرق بین چیزهای اضافی و ضروری در زندگی را می آموزد.

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین نشر نی

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین نشر نی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آوستن انتشارات آتیسا

کتاب غرور و تعصب اثر جین آوستن انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین نشر نیک فرجام قطع جیبی

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین نشر نیک فرجام قطع جیبی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین اوستین نشر افق

کتاب غرور و تعصب اثر جین اوستین نشر افق

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آوستن انتشارات آتیسا

کتاب غرور و تعصب اثر جین آوستن انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین نشر روزگار

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین نشر روزگار

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات آثار نور

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات آثار نور

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات نیک فرجام

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات باران سخن

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات باران سخن

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین اوستین انتشارات کتاب پارس

کتاب غرور و تعصب اثر جین اوستین انتشارات کتاب پارس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات آرتمیس شرق

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات آرتمیس شرق

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات شاهدخت پاییز

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات شاهدخت پاییز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات آوای مکتوب

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات آوای مکتوب

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات راز معاصر

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین انتشارات راز معاصر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آوستن انتشارات آتیسا

کتاب غرور و تعصب اثر جین آوستن انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب و زامبی ها اثر جین آستین - جلد اول

کتاب غرور و تعصب و زامبی ها اثر جین آستین - جلد اول

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین نشر نی

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین نشر نی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستن انتشارات آپامهر

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستن انتشارات آپامهر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب غرور و تعصب اثر جین اوستین نشر الینا

کتاب غرور و تعصب اثر جین اوستین نشر الینا

مشاهده جزئیات و خرید

۳- بلندی‌های بادگیر (Wuthering Heights) – امیلی برونته (Emily Bronte)؛
بلندی‌های بادگیر یکی از شاهکارهای کلاسیک جهان و رمانی سرشار از عشق آتشین: داستان عشق هیث کلیف و کاترین ارنشا که با مشکلات زیادی روبرو هستند. عشقی نافرجام که سرانجام دو عاشق و بسیاری از اطرافیانشان را به نابودی می‌کشاند. این کتاب در ایران با عنوان عشق هرگز نمی‌میرد نیز ترجمه شده ‌است.

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته انتشارات آتیسا

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته انتشارات آتیسا

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته قطع جیبی

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته قطع جیبی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رمان عشق هرگز نمی میرد بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته انتشارات نیک فرجام

کتاب رمان عشق هرگز نمی میرد بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته نشر داریوش

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته نشر داریوش

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته انتشارات آوای بی صدا

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته انتشارات آوای بی صدا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته نشر نی

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته نشر نی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته نشر علمی و فرهنگی

کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته نشر علمی و فرهنگی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق هرگز نمی میرد ( بلندی های بادگیر ) اثر امیلی برونته انتشارات نیک فرجام

کتاب عشق هرگز نمی میرد ( بلندی های بادگیر ) اثر امیلی برونته انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

۴- عشق در زمان وبا (Love in the Time of Cholera) – گابریل گارسیا مارکز (Gabriel José García Márquez)؛
رمان عاشقانه عشق در زمان وبا روایت یک مثلث عشقی است. ماجرا با عشق سوزان فرمینا داثا و فلورنتینو آریثا آغاز می‌شود. این عشق زمانی شکل گرفته که هر دو نفر بسیار جوانند. آن‌ها نامه‌های عاشقانه به هم می‌نویسند و رابطه‌شان به این شکل ادامه دارد. پدر فرمینا متوجه این رابطه‌ی عاشقانه می‌شود و از دخترش می‌خواد این رابطه را متوقف کند. دختر جوان با پدر مخالفت می‌کند. اما اوضاع اینطور نمی‌ماند. … این رمان به نام عشق سالهای وبا هم ترجمه شده است.

 

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارگز انتشارات نیک فرجام

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارگز انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات پرثوا

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات پرثوا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات نیک فرجام

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق در زمان وبا اثر گابریل گارسیا مارکز

کتاب عشق در زمان وبا اثر گابریل گارسیا مارکز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات راه معاصر

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات راه معاصر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق در زمان وبا اثر گابریل گارسیا مارکز نشر ققنوس

کتاب عشق در زمان وبا اثر گابریل گارسیا مارکز نشر ققنوس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سالهای وبا اثر گابریل گارسیا مارکز نشر روزگار

کتاب عشق سالهای وبا اثر گابریل گارسیا مارکز نشر روزگار

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سالهای وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آریابان

کتاب عشق سالهای وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آریابان

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سال‌ های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز نشر سبو

کتاب عشق سال‌ های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز نشر سبو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آزرمیدخت

کتاب عشق سال های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز انتشارات آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عشق سال ‌های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز

کتاب عشق سال ‌های وبا اثر گابریل گارسیا مارکز

مشاهده جزئیات و خرید

 

۵- جین ایر(Jane Eyre) – شارلوت برونته (Charlotte Bronte)؛
زندگی جین پر از سختی است اما همه این سختی‌ها شخصیت او را قوی‌ می‌کند. وقتی که جین بزرگ می‌شود، برای کار تدریس به خانه‌ خانواده‌ای ثروتمند می‌رود. آشنایی جین با خانواده‌ راچستر و با اربابش، زندگی جین را تغییر می‌دهد. کم‌کم عشقی پرشور و عمیق میان جین و آقای راچستر شکل می‌گیرد. اما جین زمانی که متوجه می‌شود آقای راچستر ازدواج کرده است و همسرش که دیوانه شده، در طبقه بالای خانه زندگی می‌کند …

 

کتاب عاشقانه ‎های کلاسیک جین ‎ایر اثر شارلوت برونته - جلد اول

کتاب عاشقانه ‎های کلاسیک جین ‎ایر اثر شارلوت برونته - جلد اول

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عاشقانه ‎های کلاسیک جین ‎ایر اثر شارلوت برونته - جلد دوم

کتاب عاشقانه ‎های کلاسیک جین ‎ایر اثر شارلوت برونته - جلد دوم

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته نشر آتیسا

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته نشر آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته نشر نی

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته نشر نی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته نشر نیک فرجام

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته نشر نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته انتشارات آتیسا

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب کتابخانه کلاسیک جین ایر اثر شارلوت برونته نشر محراب قلم

کتاب کتابخانه کلاسیک جین ایر اثر شارلوت برونته نشر محراب قلم

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته انتشارات پارمیس

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته انتشارات پارمیس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته انتشارات آوای بی صدا

کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته انتشارات آوای بی صدا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب داستان های کلاسیک جین ایر اثر شارلوت برونته انتشارات شهر قصه

کتاب داستان های کلاسیک جین ایر اثر شارلوت برونته انتشارات شهر قصه

مشاهده جزئیات و خرید

 

 

۶- گتسبی بزرگ (The Great Gatsby) – اف. اسکات فیتزجرالد (F. Fitzgerald Francis Scott):
گتسبی بزرگ یکی از برترین رمان‌های قرن بیستم است که در اوج ظرافت و هنر، پیام‌های خود را در قالب هوس، هرزگی، تباهی و بی‌قیدی که همه در ثروت نهفته، به مخاطب عرضه می‌کند.

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف اسکات فیتز جرالد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف اسکات فیتز جرالد

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتز جرالد نشر داریوش

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتز جرالد نشر داریوش

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد انتشارات باران خرد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد انتشارات باران خرد

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد نشر ماهی

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد نشر ماهی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد نشر نیلوفر

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد نشر نیلوفر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتس جرالد

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر فرانسیس اسکات فیتس جرالد انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب گتسبی بزرگ اثر فرانسیس اسکات فیتس جرالد انتشارات علمی و فرهنگی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد نشر شانی

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد نشر شانی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

کتاب گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتز جرالد

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد انتشارات نوید ظهور

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف.اسکات فیتزجرالد انتشارات نوید ظهور

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف. اسکات فیتز جرالد انتشارات داریوش

کتاب گتسبی بزرگ اثر اف. اسکات فیتز جرالد انتشارات داریوش

مشاهده جزئیات و خرید

 

۷- آنا کارنینا (Anna Karenina) – لئو تولستوی (Leo Tolstoy)؛
طرح اصلی داستان حول یک رابطه خارج از ازدواج بین آنا و افسر خوش قیافهٔ سواره نظام، کنت الکسی کیریلوویچ ورونسکی گسترش می‌یابد که در محافل اجتماعی سن پترزبورگ رسوایی به بار می‌آورد و دو جوان عاشق به اجبار در جستجوی خوشبختی به ایتالیا می‌گریزند. پس از بازگشت آنها به روسیه، زندگی آن‌ها …

 

کتاب آنا کارنینا اثر لئو تولستوی انتشارات آتیسا ۲ جلدی

کتاب آنا کارنینا اثر لئو تولستوی انتشارات آتیسا ۲ جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آنا کارنینا اثر لئون تالستوی - دو جلدی

کتاب آنا کارنینا اثر لئون تالستوی - دو جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آنا کارنینا اثر لئو تولستوی دو جلدی

کتاب آنا کارنینا اثر لئو تولستوی دو جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آنا کارنینا اثر لف تالستوی نشر علمی فرهنگی

کتاب آنا کارنینا اثر لف تالستوی نشر علمی فرهنگی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آناکارنینا اثر لئون تولستوی انتشارات پارمیس

کتاب آناکارنینا اثر لئون تولستوی انتشارات پارمیس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آنا کارنینا اثر لئون تالستوی - دو جلدی

کتاب آنا کارنینا اثر لئون تالستوی - دو جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آناکارنینا اثر لی یو تالستوی انتشارات نیلوفر

کتاب آناکارنینا اثر لی یو تالستوی انتشارات نیلوفر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آناکارنینا اثر لئو تولستوی انتشارات دنیای نو ۲جلدی

کتاب آناکارنینا اثر لئو تولستوی انتشارات دنیای نو ۲جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آناکارنینا اثر لئو تولستوی انتشارات احرام

کتاب آناکارنینا اثر لئو تولستوی انتشارات احرام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آناکارنینا اثر لئو تولستوی انتشارات نیک فرجام ۲ جلدی

کتاب آناکارنینا اثر لئو تولستوی انتشارات نیک فرجام ۲ جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

۸- رنج‌های ورتر جوان (The Sorrows of Young Werther) – یوهان ولفگانگ گوته (Johann Wolfgang von Goethe)؛
رمان رنج های ورتر جوان یک تراژدی صوفیانه و عاشقانه است. کتاب سر تا پا آغشته به رمانتیسیسم است؛ مملو از احساسات عمیق که برای خواننده‌ امروزی اغراق آمیز و گاه بچگانه به نظر می‌رسد. ورتر، قهرمان کتاب به یکی از وخیم‌ترین انواع بیماری عشق دچار شده است: دختر مورد علاقه‌اش به او عشقی نمی‌ورزد چرا که خود نامزد دارد. گوته این داستان را بر اساس دلباختگی خودش به دختری به اسم لوته بوف نوشت و بخش بزرگی از این داستان با واقعیت منطبق است.

 

کتاب رنج های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ فون گوته

کتاب رنج های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ فون گوته

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رنج‌های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ گوته انتشارات جامی

کتاب رنج‌های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ گوته انتشارات جامی

مشاهده جزئیات و خرید

 

۹- رنج دلدادگی (On Tangled Paths) – هنری تئودور فونتانه (Henri Théodore Fontane)؛
داستانی زیبا و خواندنی از عشق پر فراز و نشیب میان دختری جوان و یتیم و افسری اشرافی است. دختری جوان و زیبا به نام لین که یتیم است از طریق خیاطی کردن زندگی‌اش را می‌گذارند. و به افسر جوان و خوشتیپی به نام بوتو دل می‌بازد. بوتو از خانواده‌ای اشرافی است اما عشق میان آن‌ها، عشقی پر فراز و نشیب و سخت است. جامعه‌ حال حاضر آن‌ها، عشق میانشان را نمی پذیرد و نامناسب می‌داند …

۱۰- اوژنی گرانده (Eugenie, Grandet) – انوره دو بالزاک (Honoré de Balzac)؛
اوژنی گرانده داستانی رمانتیک و عاشقانه است که در یک خانواده‌ی متمول اما بسیار خسیس رخ می‌دهد. داستان دختری به نام اوژنی از خانواده‌ای فرانسوی به نام گرانده است. شارل پسر عموی اوژنی پس از ورشکستگی پدرش به جمع خانواده آنها می‌پیوندد. دختر عاشق و شیفته شارل می‌شود ولی پدر متمول و عاری از عشق و محبت اوژنی برخوردی دیگر با این جریان دارد.

 

کتاب عاشقانه ‌های کلاسیک اوژنی گرانده  اثر انوره دو بالزاک

کتاب عاشقانه ‌های کلاسیک اوژنی گرانده اثر انوره دو بالزاک

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اوژنی گرانده اثر انوره دو بالزاک

کتاب اوژنی گرانده اثر انوره دو بالزاک

مشاهده جزئیات و خرید

 

۱۱- دزیره (Désirée) – آن ماری سلینکو (Annemarie Selinko)؛
رمان دزیره که داستانی عاشقانه با وجوهی بسیار متفاوت و شگفت انگیز است، ماجرای دختری ساده را روایت می کند که در مسیر زندگی خود با احساسی از وفاداری رو به رو می شود که هیچ وقت تصورش را نمی کرد. مخاطبین کتاب دزیره، بدون تردید در دنیای ملموس و تأثیرگذار این داستان غرق خواهند شد. دزیره، که شیفته ناپلئون بناپارت شده، با پیشنهاد ازدواج این افسر جوان مواجه می شود. اما اتفاقات به گونه ای رقم می خورند که ناپلئون مجبور می شود به پاریس برود؛ شهری که در آن با ژوزفین، آشنا می شود. دزیره که سخت از این اتفاق ناراحت و دل شکسته است، نمی داند که …

 

کتاب دزیره اثر ماری سلینکو انتشارات آتیسا

کتاب دزیره اثر ماری سلینکو انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عاشقانه های کلاسیک دزیره اثر آنماری سلینکو جلد اول

کتاب عاشقانه های کلاسیک دزیره اثر آنماری سلینکو جلد اول

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عاشقانه های کلاسیک دزیره اثر آنماری سلینکو جلد دوم

کتاب عاشقانه های کلاسیک دزیره اثر آنماری سلینکو جلد دوم

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره اثر آنه ماری سلینکو نشر آتیسا

کتاب دزیره اثر آنه ماری سلینکو نشر آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو انتشارات آلوس

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو انتشارات آلوس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عاشقانه های کلاسیک دزیره اثر آن ماری سلینکو نشر افق جلد ۲

کتاب عاشقانه های کلاسیک دزیره اثر آن ماری سلینکو نشر افق جلد ۲

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رمان دزیره اثر آن ماری سلینکو نشر آسو

کتاب رمان دزیره اثر آن ماری سلینکو نشر آسو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره  اثر آن ماری سلینکو - دو جلدی

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو - دو جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره اثر آنه ماری سلینکو انتشارات آتیسا

کتاب دزیره اثر آنه ماری سلینکو انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو انتشارات پارمیس

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو انتشارات پارمیس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو انتشارات فردوس

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو انتشارات فردوس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب عاشقانه های کلاسیک (دزیره۱) اثر آن ماری سلینکو نشر افق

کتاب عاشقانه های کلاسیک (دزیره۱) اثر آن ماری سلینکو نشر افق

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو انتشارات صدای معاصر

کتاب دزیره اثر آن ماری سلینکو انتشارات صدای معاصر

مشاهده جزئیات و خرید

 

۱۲- مادام بواری (Madame Bovary) – گوستاو فلوبر (Gustave Flaubert)؛
اما بواری دختری است روستایی که مایل است به سطح بالاتری از زندگی برسد، دختری که برخلاف هنجارهای اجتماعی دوران خود عمل می‌کند و همین امر نیز او را از سایر زنان اطراف خود متمایز می‌کند. اِما در تلاشی برای تبدیل زندگی اش به چیزی که می خواهد، پول هایش را بدون حساب و کتاب، خرج لباس و وسایل خانه می کند و وارد دو رابطه عاشقانه پنهانی نیز می شود. ولی با پیشروی داستان، جز قلبی شکسته و بدهی هایی کلان، چیزی برای اِما باقی نمی ماند و او دست به اقدامی می زند که عواقب تراژیکی برای همسر و دخترش خواهد داشت…

 

کتاب مادام بوواری اثر گوستاو فلوبر انتشارات نیک فرجام

کتاب مادام بوواری اثر گوستاو فلوبر انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب مادام بوواری اثر گوستاو فلوبر نشر مرکز

کتاب مادام بوواری اثر گوستاو فلوبر نشر مرکز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب مادام بوواری اثر گوستاو فلوبر

کتاب مادام بوواری اثر گوستاو فلوبر

مشاهده جزئیات و خرید

۱۳- همه‌ چیز، همه ‌چیز (Everything, Everything) – نیکولا یون (Nicola Yoon)؛
داستان زندگی مادلین هفده ساله است. دختری که به بیماری نادر نقص ایمنی مرکب مبتلا است و به همین دلیل تا به حال از خانه خارج نشده است. زمانی که همسایه جدیدی به خانه‌ بغلی آن‌ها اسباب‌کشی می‌کنند همه‌چیز تغییر می‌کند. بعد از گذشت مدت کوتاهی، مادلین باپسر خانواده رابطه‌ی دوستانه‌ای برقرار می‌کند. آیا مادلین این رابطه را ادامه می‌دهد؟ آیا می‌تواند چنین ریسکی بکند؟ آیا مادرش به او چنین اجازه‌ای می‌دهد؟ آیا آن پسرک همسایه واقعا مادلین را دوست دارد؟ این سؤال‌ها و بسیاری سؤال‌های دیگر را می‌توانیم با خواندن این داستان جذاب پاسخ دهیم.

 

۱۴- دفتر خاطرات (The Notebook) – نیکلاس اسپارکس (Nicholas Sparks)؛
داستان غم انگیز عاشقانه ای است که در فضای بعد از جنگ جهانی دوم در کارولینای شمالی اتفاق می افتد. روایتی خواندنی از یک دختر ثروتمند جوان و پسری که یک روز قلب او را ربود. داستانی است پر از لبخند و اشک که باعث می شود مخاطب بار دیگر به عشق ایمان پیدا کند. مرد سی و یک ساله ای به نام نوآ بعد از جنگ جهانی دوم به منطقه ساحلی کارولینای شمالی بازگشته و دائما با تصویر دختری که سال ها قبل از دست داد، دست و پنجه نرم می کند. آلی، دختری از طبقه طراز اول اجتماع که بیست و نه ساله دارد نیز در شرف ازدواج با یک وکیل ثروتمند است اما نمی تواند فکر پسری که مدت ها پیش قلبش را ربود از سرش بیرون کند. …

 

۱۵- دکتر ژیواگو (Doctor Zhivago) – بوریس پاسترناک (به روسی: Бори́с Леони́дович Пастерна́к)؛
بوریس پاسترناک در کتاب دکتر ژیواگو، از پزشکی شاعر به نام ژیواگوی قهرمان می‌نویسد. او درگیر روابط احساسی و دلبستگی‌هایش می‌شود. ژیواگوی عاشق پیشه، عاشق دو زن است. درونمایه داستان در مورد زندگی مردی است که حوادث بیرونی (انقلاب ۱۹۱۷ روسیه) که از دسترس او خارج هستند، مسیر زندگی‌اش را دگرگون می‌سازند. تمامی این اتفاقات با هم درآمیخته شده و عشقی که وجوه انسانی آن را تا حد جلوه‌ای آسمانی بر فراز می‌کشد را نشان می‌دهد.

 

۱۶- همسر مسافر زمان (The Time Traveler’s Wife) – آدری نیفنگر (Audrey Niffenegger)؛
رمانی عاشقانه و علمی–تخیلی است که زندگی مردی به نام هِنری را روایت می‌کند که دچار نوعی اختلال ژنتیکی است که همین اختلال سبب سفر او در زمان می‌شود. مشکل همسر مسافر زمان این است که شوهرش ناغافل غیب می شود و مشکل مسافر زمان این است که سفرهای ناگهانی خود را نمی تواند کنترل کند. …

 

۱۷- تاریخ عشق (The History of Love) – نیکول کراوس (Nicole Krauss)؛
داستان رمان در مورد لئوپولد گورسکی و کتابش به اسم – تاریخ عشق – است. در مورد عشق لئو به آلما، عشق کودکی‌اش؛ لئو و آلما دو نوجوان اهل لهستان هستند که جنگ جهانی دوم و بخصوص قتل عام یهودیان باعث جدایی بین آن‌ها می‌شود. آلما به آمریکا مهاجرت می‌کند و لئو به او قول می‌دهد که پیدایش کند. اما روزی که بلاخره بعد از مدت‌ها پیدایش می‌کند متوجه می‌شود آلما…

 

۱۸- به پیوست: دوستت دارم (P.S I love you) – سسیلیا آهرن (Cecelia Ahern)؛
داستان این کتاب به مقاومت، رها کردن گذشته و یادگیری دوباره عشق می پردازد. هالی بدون همسرش، گری، نمی توانست به زندگی ادامه دهد. آن ها از آن دست زوج هایی بودند که می توانستند جملات ناتمام یکدیگر را تمام کنند. تا این که روزی فرا رسید که دست روزگار آنها را مجبور به این کار کرد. زمانی که یک بیماری کشنده باعث مرگ گری شد، هالی نمی توانست با این موضوع کنار بیاید و …

 

۱۹- گرگ و میش (شفق) (Twilight) – استفنی مه یر (Stephenie Meyer)؛
قهرمان این داستان ایزابلا(بلا) سوان هفده ساله نام دارد، او از شهر فینیکس در ایالات آریزونا به شهر فورکس در ایالت واشینگتن سفر می‌کند و زمانی که عاشق خون‌آشامی به اسم ادوارد کالن می‌شود، زندگی‌اش تغییرات زیادی میکند. کتاب‌های بعد این مجموعه شامل ماه نو ، کسوف، سپیده دم و خورشید نیمه‌شب هستند.

 

۲۰- بر باد رفته (Gone with the Wind) – مارگارت میچل (Margaret Mitchell)؛
این رمان عاشقانه – تاریخی، رمانِ عشق و حماسه است. که سرگذشت دخترجوان و جذابی به نام اسکارلت را که در گیرودار جنگ داخلی‌ آمریکا سودای عشق و عاشقی در سر می‌پروراند را روایت می کند. شخصیت رمان‌های آمریکایی، از سرشتی مغرور و در عین حال روحیه‌ای حساس برخوردار هستند. همین دوگانگی میان غرور و احساس است که از اسکارلت شخصیتی ماندگار می‌سازد.

 

کتاب رمان بر باد رفته دو جلدی اثر مارگارت میچل نشر آتیسا ( برباد رفته )

کتاب رمان بر باد رفته دو جلدی اثر مارگارت میچل نشر آتیسا ( برباد رفته )

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب برباد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات ناهید دو جلدی

کتاب برباد رفته اثر مارگارت میچل انتشارات ناهید دو جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۱- النور و پارک (Eleanor & Park) – رینبو راول (Rainbow Rowell)؛
بودن در اتوبوس در صبح یک روز، همه چیز را برای پارک شریدان عوض می کند. او سرش به کار خودش گرم است تا این که دختری نا آشنا با موهای قرمز و لباس های عجیب و غریب به نام النور سوار اتوبوس می شود و جایی برای نشستن پیدا نمی کند. پارک به النور می گوید که کنار او بنشیند و علیرغم فاصله شش اینچی میان آن ها، این اتفاق، شروع رابطه ای بسیار خاص است. این کتاب به عنوان بهترین رمان عاشقانه سال ۲۰۱۳ میلادی توسط آمازون و گودریدز انتخاب شده است.

 

کتاب النور و پارک اثر رینبو راول نشر میلکان

کتاب النور و پارک اثر رینبو راول نشر میلکان

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب النور و پارک اثر رینبو راول

کتاب النور و پارک اثر رینبو راول

مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۲- من پیش از تو (Me Before You) – جوجو مویز (Jojo Moyes)؛
من پیش از تو یک داستان عاشقانه، متفاوت و غم‌انگیز است. جوجو مویز در این روایت عاشقانه سعی دارد به خوانندگان بگوید که هیچ‌وقت برای شروع زندگی از صفر دیر نیست. من پیش از تو دارای فضاسازی‌ها و تصویرسازی‌های زیبایی‌ست که به راحتی خواننده را با خود همراه می‌کند.

 

کتاب من پیش از تو و پس از تو و باز هم من اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا سه جلدی

کتاب من پیش از تو و پس از تو و باز هم من اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا سه جلدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رمان من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر الینا

کتاب رمان من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر الینا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات پرثوآ

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات پرثوآ

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز  نشر نبض دانش

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر نبض دانش

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات یوشیتا

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات یوشیتا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر آموت

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر آموت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر الینا

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر الینا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر ملینا

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر ملینا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر آسو

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز نشر آسو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات الینا

کتاب من پیش از تو اثر جوجو مویز انتشارات الینا

مشاهده جزئیات و خرید

 

 

۲۳- من پس از تو (After you) – جوجو مویز (Jojo Moyes)؛
کتاب پس از تو در ادامه رمان پرفروش من پیش از تو توسط جوجو مویز نوشته شده و به همان اندازه مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. پس از تو هم با یک حادثه شروع می شود. حادثه ای که داستان کتاب بر آن سوار است. پس از تو به هجده ماه پس از مرگ ویل برمی‌گردد. با لوئیزا در وضعیتی روبرو می‌شوید که او از طرفی با غم از دست دادن ویل و از طرف دیگر با عذاب وجدان ناشی از کمک به او برای پایان دادن به حیاتش دست و پنجه نرم می‌کند.

 

کتاب پس از تو اثر جوجو مویز  نشر نبض دانش

کتاب پس از تو اثر جوجو مویز نشر نبض دانش

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پس از تو اثر جوجو مویز نشر پرثوآ

کتاب پس از تو اثر جوجو مویز نشر پرثوآ

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پس از تو اثر جوجو مویز

کتاب پس از تو اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۴- باز هم من (Still Me) – جوجو مویز (Jojo Moyes)؛
باز هم من، به بیان ادامه ماجراجویی‌های «لوئیسا کلارک» پس از وقایع اتفاق افتاده در کتاب‌های «من پیش از تو» و «پس از تو» می‌پردازد. او در این کتاب علاوه‌بر اینکه یک داستان بامزه را روایت می‌کند خواننده را تشویق می‌کند تا با درون خودش بیشتر آشنا شود، روزهای خود را به‌صورت تکراری سپری نکند و از روزمرگی‌های خودش خارج شود.

 

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز انتشارات نیک فرجام

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز نشر الینا

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز نشر الینا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز انتشارات الینا

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز انتشارات الینا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رمان باز هم من اثر جوجو مویز نشر آتیسا

کتاب رمان باز هم من اثر جوجو مویز نشر آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب هنوز هم من اثر جوجو مویز نشر آموت

کتاب هنوز هم من اثر جوجو مویز نشر آموت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب هنوز هم من اثر جوجو مویز

کتاب هنوز هم من اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

کتاب باز هم من اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۵- دختری که رهایش کردی (The Girl You Left Behind) – جوجو مویز (Jojo Moyes)؛
موضوع اصلی کتاب اشغال فرانسه توسط نازی‌هاست. در بخشی از کتاب که از زبان سوفی روایت می‌شود می‌خوانیم که در جریان جنگ شهر کوچک آن‌ها توسط آلمان‌ها اشغال و اشیا هنری و قیمتی‌شان غارت می‌شود. در این میان قاب عکسی که ادوارد پیش از رفتن به جنگ از چهره سوفی کشیده بود، توجه یکی از فرماندهان نازی را جلب می‌کند. چهره زن در قاب عکس لبخند محصور کننده‌ای دارد و چشم‌هایش برق می‌زند. سوفی از این رویداد هراسان می‌شود. آبروی خود و خانواده‌اش را در خطر می‌بیند و …

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشارات نگین ایران

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشارات نگین ایران

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز نشر میلکان

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز نشر میلکان

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز نشر آزرمیدخت

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز نشر آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز نشر نیک فرجام

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز نشر نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز نشر نیک فرجام

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز نشر نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که به حال خود رها کردی ( دختری که رهایش کردی ) اثر جوجو مویز نشر آفرینه

کتاب دختری که به حال خود رها کردی ( دختری که رهایش کردی ) اثر جوجو مویز نشر آفرینه

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشارات نسیم قلم

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشارات نسیم قلم

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشاراتآرمان نوباوه

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز انتشاراتآرمان نوباوه

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز

کتاب دختری که رهایش کردی اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

۲۶- ماه‌ عسل در پاریس Honeymoon in Paris – جوجو مویز (Jojo Moyes)؛
این داستان در دنباله‌ دختری که رهایش کردی نوشته شده است در این داستان،‌ ماجرای عاشقانه دو زوج در سال های متفاوت روایت می‌شود که هر دو زوج برای گذراندن ماه عسل،‌ شهر پاریس را انتخاب کرده‌اند. نویسنده در لابه لای این داستان عاشقانه نشان می دهد عشق به تنهایی برای ازدواج کافی نیست، اما برای یک زندگی پیش رفته، عشق می تواند دلیل قانع کننده ای برای ادامه دادن باشد.

 

کتاب پاریس برای یک نفر و دیگر داستان ها اثر جوجو مویس انتشارات آزرمیدخت

کتاب پاریس برای یک نفر و دیگر داستان ها اثر جوجو مویس انتشارات آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب پاریس برای یک نفر اثر جوجو مویس انتشارات آزرمیدخت

کتاب پاریس برای یک نفر اثر جوجو مویس انتشارات آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ماه عسل در پاریس اثر جوجو مویز

کتاب ماه عسل در پاریس اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب تک و تنها در پاریس اثر جوجو مویز انتشارات نسیم قلم

کتاب تک و تنها در پاریس اثر جوجو مویز انتشارات نسیم قلم

مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۷- آخرین نامه‌ معشوق (The Last Letter from your lover) – جوجو مویز (Jojo Moyes)؛
این رمان داستانی کاملا عاشقانه دارد. داستان زنیست که از بد روزگار، به اصرار پدر و مادر و موقعیت خوب خواستگار از نظر اقتصادی و اجتماعی، با او ازدواج می‌کند ولی هیچ گونه عشقی نسبت به او ندارد. مانند کتاب دختری که رهایش کردی و میوه خارجی این کتاب نیز با محوریت شخصیت‌های زن‌ و روایت دو داستان موازی در زمان حال و گذشته روایت زیبایی را به خواننده عرضه می‌دارد.

 

کتاب  آخرین نامه ی معشوق اثر جوجو مویز نشر آزرمیدخت

کتاب آخرین نامه ی معشوق اثر جوجو مویز نشر آزرمیدخت

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آخرین نامه معشوق اثر جوجو مویز نشر آتیسا

کتاب آخرین نامه معشوق اثر جوجو مویز نشر آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب آخرین نامه معشوق اثر جوجو مویز انتشارات برات علم

کتاب آخرین نامه معشوق اثر جوجو مویز انتشارات برات علم

مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۸- میوه خارجی (Foreign Fruit) – جوجو مویز (Jojo Moyes)؛
روایتی عاشقانه، منحصر به فرد و دوست‌داشتنی است که از زبان یک زن روایت می‌شود و شما را در احساسات و عواطف زنانه‌ راوی غرق می‌کند. این رمان که با عنوان رها در باد نیز معروف است، داستانی حیرت‌انگیز و متفاوت را دربردارد و به روایت چند داستان در زمان‌های گوناگون می‌پردازد، روایت‌هایی از زندگی زنانی که با شکست، عشق و تنهایی روزگار خود را گذراندند. اما در کنار شرح داستان راز و رمزهایی از پس این قصه به مخاطب گفته می‌شود. زن‌هایی که هر کدام برای شکستن سنت‌ها می‌جنگند تا به آنچه حق آنهاست یعنی زندگی عاشقانه و آرام برسند.

 

کتاب میوه خارجی اثر جوجو مویز

کتاب میوه خارجی اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

 

۲۹- یک بعلاوه یک (The one plus one) – جوجو مویز (Jojo Moyes)؛
داستانی شگفت‌انگیز و پرکشش از شرح دلدادگی زنی خوش‌بین بعلاوه یک غریبه‌ شکست خورده، قصه‌ای روحیه‌دهنده و شوق‌انگیز . قهرمان این داستان‌ هم مانند من پیش از تو، زنی فقیر اما قوی است که با روحیه‌ای شاد به جنگ مشکلات رفته است. آشنایی او با مردی ثروتمند، باعث می‌شود تا مسیر زندگی هر دو تغییراتی کند.

 

کتاب یک بعلاوه یک اثر جوجو مویز

کتاب یک بعلاوه یک اثر جوجو مویز

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب یک بعلاوه یک اثر جوجو مویز انتشارات آسو

کتاب یک بعلاوه یک اثر جوجو مویز انتشارات آسو

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رمان یک بعلاوه یک اثر جوجو مویز نشر آتیسا

کتاب رمان یک بعلاوه یک اثر جوجو مویز نشر آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

۳۰- خطای ستارگان بخت ما (the fault in our stars) – جان گرین (John Green)؛
در این رمان به عشق میان دو نوجوان که با سرطان مبارزه می‌کنند پرداخته می‌شود. زندگی هزل از زمان تشخیص سرطانش با مرگ گره خورده است، اما وقتی با پسری به نام آگوستوس واترز آشنا می شود، زندگی و مرگش دوباره از نو رقم می خورد. آنها مدام به عبارت از پس مشکلات برآمدن فکر می کنند و به تمام چیزهای غیر ممکنی که بعدا معلوم می شود می توان ممکن کرد. آنها می خواهند از پس عشقشان بربیایند، حتی اگر خورشید یک روز زمین را به درون خودش بکشد و نابود کند و ….

 

کتاب ستارگان شوم بخت ما اثر جان گرین نشر برات

کتاب ستارگان شوم بخت ما اثر جان گرین نشر برات

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب خطای ستارگان بخت ما اثر جان گرین

کتاب خطای ستارگان بخت ما اثر جان گرین

مشاهده جزئیات و خرید

۳۱- در جست و جوی آلاسکا (Looking for Alaska) – جان گرین (John Green)؛
داستان این کتاب در بین نوجوانان و در فضای مدرسه می‌گذرد و معجونی از عشق‌ها و غم‌های این شخصیت‌ها را به شما تقدیم می‌کند. نوجوانی به نام مایلز هالتر با دختری به نام آلاسکا آشنا می‌شود. آلاسکا دختر عجیبی است و ذهن متفاوتی دارد. آلاسکا به مایلز کمک می‌کند تا در مسیر خواسته‌هایش قدم بردارد و مایلز هم به او دل می‌بندد. و در ادامه اتفاق‌هایی رخ می‌دهد و همه‌چیز برای همیشه تغییر می‌کند.

 

۳۲- نوری که از دست دادیم (The Light We Lost) – جیل سانتوپولو (Jill Santopolo)؛
داستان پرفراز و نشیب‌ یک عشق عمیق است که در خلال سال‌ها دوری و تصمیم‌های سخت هم‌چنان پابرجا می‌ماند. داستان عاشقانه عشقی سیزده ساله و خانوادگی که مفاهیم عمیقی از زندگی را مورد هدف قرار می‌دهد. سپتامبر ۲۰۰۱ هم‌زمان با وقوع یکی از فاجعه‌بارترین حوادث تروریستی، لوسی و گابریل دلباختۀ یکدیگر می‌شوند و قصه عاشقانه زندگی‌شان با احساسی عمیق شروع می‌شود.

 

۳۳- انتخاب (The Choice) – نیکولاس اسپارکس (Nicholas Sparks)؛
رمان انتخاب یک داستان عاشقانه است، داستان جوانه زدن عشق و ازدواج، داستان روزهای سخت، پرتلاطم و دردناکی که یک زوج عاشق‌پیشه در روند زندگی مشترک‌شان ممکن است با آن‌ روبه‌رو شوند. تراویس پارکر مردی قوی، تقریبا ثروت‌مند، با موقعیت اجتماعی خوب، بیش‌تر اوقاتش را به قایق‌سواری، شنا و خوش‌گذرانی با دوستانش میگذراند و معتقد است که رابطه‌ جدی با یک زن فقط محدودیت برایش خواهد آورد. اما زندگی روی دیگر سکه را به تراویس پارکر نشان می‌دهد و زنی به نام گبی هالند سر راه تراویس قرار می‌گیرد. و…

 

۳۴- نفرت بازی (The Hating Game) – سالی تورن (Sally Thorne)؛
یک کمدی خنده‌دار و عاشقانه، که در آن یک زن و مرد در محل کارشان از همدیگر متنفر هستند و برای نشان دادن برتری خود وارد یک بازی عجیب و هیجان‌انگیز می‌شوند. لوسی هاتن به عنوان دختری مهربان و جذاب بین تمام همکاران خود محبوبیت دارد و مطمئن است که می‌تواند یک روز بر روی صندلی ریاست بنشیند. تنها یک مشکل در دفتر کارش وجود دارد و آن هم جاشوا تمپلمن است؛ مردی خشک، بداخلاق و کاربلد که هیچ توجهی به لوسی نمی‌کند و حتی از همدیگر نیز نفرت دارند. … کم کم شخصیت‌های اصلی داستان فکر و خیال‌هایی عاشقانه درباره همدیگر می‌کنند؛ احساساتی که هیچ‌وقت انتظارش را نداشتند…

 

۳۵- ما تمامش می‌کنیم (It ends with us) – کالین هوور (Colleen Hoover)؛
این داستان قلبتان را می‌شکند و همزمان، آن را از امید لبریز می‌کند. تا انتهای داستان، در میان گریه خواهید خندید. داستان درباره‌ دختری به نام لیلی است که با یک جراح مغز و اعصاب خوش‌تیپ به نام رایل کینکید وارد رابطه می‌شود، ناگهان زندگی برایش آن‌قدر زیبا می‌شود که باور کردنی نیست. اما وقتی اتلس کاریگن، اولین عشقش ناگهان پیدایش می‌شود، هر آنچه لیلی با رایل ساخته، مورد تهدید قرار می‌گیرد و لیلی درمی‌یابد که گاهی اوقات، کسی که دوستت دارد، بیش از همه آزارت می‌دهد. …

 

۳۶- دلبر (معشوقه) (The Mistress) – دانیل استیل (Danielle Steel)؛
ماجرایی است عاشقانه با شخصیت‌هایی از ملیت‌های مختلف، که بر روی یک کشتی در فرانسه به وقوع می‌پیوند. همان لحظه که چشمان تئو به ناتاشا افتاد، متوجه شد که این دختر جوان برای او دست‌نیافتنی خواهد بود. ناتاشا با آن سن کم و چهره دوست‌داشتنی‌اش معشوقه میلیاردر روسی بود که خود را صاحب او می‌دانست. ولی راهی وجود نداشت که تئو این دختر زیبارو را از ذهنش بیرون کند و …

 

۳۷- پایان رابطه (The End of the Affair) – گراهام گرین (Graham Greene)؛
قهرمان داستان و راوی این رمان، نویسنده مشهوری به نام موریس بندریکس است. موریس در حال نوشتن رمانی است که قهرمان آن یک دیوان سالار است. وی برای اینکه از نزدیک با این نوع بوروکرات ها آشنا شود ، با یک مقام ارشد هنری ، دوست می شود. وی با همسر هنری ، سارا مایلز آشنا می شود و آنها عاشق یکدیگر می شوند. …

 

۳۸- یوگنی آنِگِین (به روسی: Евгений Онегин) – الکساندر پوشکین (Alexander Pushkin)؛
یوگنی آنگین که بعد از درگذشت عمویش به مال و منال فراوان رسیده برای فرار از روزمرّگی‌های زندگی به روستای دور افتاده‌ای می‌رود و آنجا به دختر زیبایی به نام «تاتیانا» برخورد می‌کند. تاتیانا خواهر زن دوست شاعرش «ولادیمیر لنسکی» بود… تاتیانا به یوگنی آنگین دل می‌سپارد و برایش نامه می‌نویسد. در عوض یوگنی آنگین به خواهر وی اولگا زن دوستش ابراز علاقه می‌کند. و…

 

۳۹- عشق هرگز فراموش نمی‌کند (The Thing We Keep) – سالی هپ‌ورث (sally hepworth)؛
آنا فراستر، شخصیت اصلی این کتاب صوتی، در ۳۸ سالگی دچار آلزایمر می‌شود و به‌وسیله خانواده‌اش به مرکز نگهداری بیماران آلزایمری منتقل می‌شود و آنجا با پسری هم‌سن و سال خود ملاقات می‌کند که او نیز به آلزایمر مبتلا شده است. آنا بدون اینکه انتظار داشته باشد در مدت اقامتش در این مرکز موجب ایجاد رابطه‌ای عاطفی میان خود و لوک می‌شود. …

 

۴۰- دختری که او می شناخت (The Girl He Used to Know) – تریسی گارویس گریوز (Tracey Garvis Graves)؛
اگر برای تجربه‌ی عشق اول شانس دوباره‌ای داشته باشید چه می‌کنید؟ این داستان درباره دختری به نام آنیکا است که بعد از سال‌ها ناگهان عشق زندگی‌اش، جاناتان را می‌بیند…
دختری خجالتی که عاشق تنهایی، سکوت، کتاب خواندن و شطرنج بازی کردن است. او در موقعیت‌های اجتماعی گیج می‌شود و نمی‌داند چطور باید حرف بزند یا چه رفتاری داشته باشد. او همیشه تنهایی را ترجیح می‌دهد، البته به جز زمان‌هایی که در کنار جاناتان است. حالا ده سالی از آخرین ملاقات آنیکا و جاناتان گذشته است و دوباره سر و کله او پیدا شده است…

 

۴۱- چوب نروژی (Norwegian Wood) – هاروکی موراکامی (Haruki Murakami)؛
ماجرای این رمان در مورد تورو واتانابه است. پس از خودکشی کیزوکی، دوست مشترک واتانابه و نائوکو – آن هم بدون جا گذاشتن یادداشتی و یا بدون اینکه کسی از انگیزه او برای خودکشی خبر داشته باشید – واتانابه و نائوکو بیشتر به هم نزدیک می شوند و یک رابطه عاطفی میان آن ها شکل می گیرد. اما فشار حاصل از این خودکشی روی نائوکو تاثیر زیادی می گذارد و او را دیوانه می کند. پس از این اتفاق نائوکو به یک آسایشگاه می رود و…

 

۴۲- آب برای فیل ها (Water for Elephants) – سارا گروئن (Sara Gruen)؛
زمانی که جیکوب یانکوفسکی، که به تازگی یتیم و آواره شده، روی قطاری در حال حرکت می پرد، وارد دنیای آدم های عجیب و غریب، خانه به دوشان، طردشدگان از جامعه و البته سیرکی درجه دو می شود که در مواجهه با رکود اقتصادی بزرگ، با مشکلات فراوانی رو به رو است. جیکوب که قبلاً دانشجوی دامپزشکی بوده و تا آستانه ی گرفتن مدرک هم پیش رفته بود، مسئول سلامت حیوانات سیرک می شود. پس از این اتفاق با مارلنا، ستاره جوان و زیبای نمایش اسب سواری، آشنا می شود. در دنیایی که حتی عشق هم کالایی تجملی است که از عهده همه برنمی آید، داستانِ عشقی میان دو نفر شکل میگیرد که بر همه موانع و مشکلات غلبه خواهد کرد. …

 

۴۳- مرگ تا تاریکی (Dead Until Dark) – چارلین هریس (Charlaine Harris)؛
مجموعه ای آمیخته از عشق بازی، هیجان، خنده و جدیت که در دنیایی بسیار نزدیک به دنیای حقیقی ما روایت می شود با این تفاوت که در فضای این داستان موجوداتی هم چون خون آشام ها را می توان دید که در جهان واقعی زندگی نمی کنند. اثری فریبنده، لذت بخش و دلنشین که لحظاتی ویژه را برایتان به ارمغان خواهد آورد.

 

۴۴- پی‌یر و لوسی (pierre and luce) – رومن رولان (Romain Rolland)؛
روزی پی‌یر درمترو تصادفا با دختری به نام لوسی برخورد می‌کند که از روی غریضه انسانی برای فرار از ترس و بمباران به هم پناه می‌برند. این رابطه کم کم ادامه پیدا می‌کند و آن‌ها دلبسته همدگیر می‌شوند. رابطه و عشق آن‌ها بی‌ریا و کاملا پاک و زلال است. در اطرافشان همه در غم جنگ و تکاپوی جنگ‌اند ولی پی‌یر و لوسی فارغ از جنگ از با هم بودنشان لذت می‌برند…

 

۴۵- احتمال عشق در نگاه اول (The Statistical Probability of Love at First Sight) – جنیفر ای. اسمیت (Jennifer E. Smith)؛
همانطور که از نامِ کتاب بر مى آید، عشق و دنیاى بى نهایتش، موضوع اصلى کتاب است. رمانی است درباره‌ عشق، سرنوشت و امید، دوری و بخشش. درباره‌ پیامدهای هر عمل؛ این‌که چطور یک اتفاق کوچک مانند از دست دادن پرواز، بابت ۴ دقیقه تأخیر، می‌تواند زندگی شما را متحول کند. هَدلى، دخترى دبیرستانى است که زندگیش در شرف تغییراتى شگرف است. مادر و پدرش از هم جدا شده اند و حالا او براى شرکت در جشن عروسى پدرش دعوت شده تا به لندن برود. اما طولى نمى کشد که عشق او را هم مبتلا مى کند.

 

۴۶- سیاه برازنده‌ توست (الأسود یلیق بک) – أحلام مستغانمی نویسنده برجسته الجزایری؛
رمان سیاه برازنده‌ توست یک رمان عاشقانه با متنی خاص است. متنی که بسیار شاعرانه و با هماهنگی زیاد با موضوع کتاب نوشته شده است و بعد از خواندن چند صفحه به‌سرعت توجه شما را جلب می‌کند. داستان یک خواننده زن الجزایری به نام هاله و یک تاجر ثروتمند لبنانی‌الاصل به نام طلال است. طلال برای اولین بار هاله را در یک برنامه تلویزیونی می‌بیند. برنامه‌ای که در آن هاله دلیل اینکه همیشه لباس سیاه بر تن می‌کند را توضیح می‌دهد. طلال به شدت شیفته هاله می‌شود و تصمیم می‌گیرد هرجا که هاله حاضر می‌شود یک دسته‌گل برای او بفرستد…

 

۴۷- مجموعه خاطرات استفان (The Craving – Origins- Bloodlust- The Ripper- The Asylum – The Compelled) یک تا شش – ال جی اسمیت (Lisa Jane Smith)؛
جنگ داخلی آمریکا در جریان است. سه نوجوان اهل میستیک فالز ویرجینیا در پس زمینه ای از املاکی بزرگ، ثروتی غیرقابل تصور و اسراری مرگبار، وارد مثلث عشقی سوزانی می شوند که تا ابدیت ادامه می یابد. استفان و دیمن دو برادرند که ازهم جدا نمی شوند تا اینکه زنی زیبا و مرموز به نام کاترین وارد زندگی شان می شود و همه چیز را به هم می ریزد. برادری شان به رقابت تبدیل می شود….

 

۴۸- رستاخیز (Resurrection) – لئو تولستوی Leo Tolstoy))؛
ندیمهٔ زیبا و جوانی به نام ماسلوا توسط جوانی اشراف زاده به نام نخلودف فریفته می‌شود. پس از آن ماسلوا مجبور به تن فروشی و تحمل شرایط خیلی سختی می‌شود. نخلودف پس از اینکه متوجه می‌شود چه بلایی بر سر ماسلوا آورده است از کار خود پشیمان می‌شود و سعی می‌کند تا بتواند رنجی را که تمام این سال‌ها بر ماسلوا روا داشته است جبران کند، اما جبران تمام این سال‌ها کار ساده‌ای نیست…

 

کتاب رستاخیز اثر لئو تولستوی

کتاب رستاخیز اثر لئو تولستوی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رستاخیز اثر لی یو تالستوی انتشارات نیلوفر

کتاب رستاخیز اثر لی یو تالستوی انتشارات نیلوفر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رستاخیز اثر لی یو تالستوی نشر نیلوفر

کتاب رستاخیز اثر لی یو تالستوی نشر نیلوفر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رستاخیز اثر لئو تولستوی

کتاب رستاخیز اثر لئو تولستوی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب رستاخیز اثر لئو نیکلایویچ تولستوی نشر نگاه

کتاب رستاخیز اثر لئو نیکلایویچ تولستوی نشر نگاه

مشاهده جزئیات و خرید

 

۴۹- عروسی شاهدخت (شاهزاده خانم) (The Princess Bride) – ویلیام گلدمن (william goldman)؛
داستانی سرشار از عشق واقعی، ماجراجویی زیاد، دزدان دریایی، شاهزاده خانم ها، غول ها، معجزه، شمشیربازی و مجموعه ای وحشتناک از جانوران وحشی است. که عناصر کمدی، ماجراجویی، فانتزی، درام، عاشقانه و افسانه را ترکیب می کند.

 

۵۰- سیر عشق (The Course of Love‎) – نویسنده: آلن دوباتن (Alain de Botton)؛
دو باتن در این کتاب، از خلال داستان عاشقانه‌ای که روایت می‌کند و نیز با تجریه و تحلیل فلسفی و روانشناختی این داستان و شخصیتهای آن، موضوع تداوم رابطه عاشقانه در دوره بعد از ازدواج را دستمایه تأمل قرار می‌دهد و راهکارهایی را ارائه می‌دهد که بعد از ازدواج می‌تواند به بقا و تداوم عشق و رابطه و زندگی زناشویی منجر شود و پیوندی را که با عشق رمانتیک آغاز شده است محکم کند.

 

کتاب سیر عشق اثر آلن دوباتن

کتاب سیر عشق اثر آلن دوباتن

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب سیر عشق اثر آلن دوباتن انتشارات جامی

کتاب سیر عشق اثر آلن دوباتن انتشارات جامی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب سیر عشق اثر دیگری از نویسنده کتاب جستارهایی در باب عشق اثر آلن دوباتن انتشارات معیار علم

کتاب سیر عشق اثر دیگری از نویسنده کتاب جستارهایی در باب عشق اثر آلن دوباتن انتشارات معیار علم

مشاهده جزئیات و خرید

 

۵۱- دختری از پرو (The Bad Girl) – ماریو وارگاس یوسا (Mario Vargas Llosa)؛
داستان در مورد مردی به نام ریکاردو و عشق عجیب او به یک دختر اهل پرو می باشد. ریکاردو در دوران کودکی با دختری زیبا و شاد به نام لیلی آشنا می شود. لیلی دختری شیطان است که خود را شیلیایی معرفی می کند. ریکاردو عاشق لیلی است ولی بعد از مدتی لیلی از آن محل می رود. نطفه عشقی که ریکاردو در دلش پرورانده او را سال ها به دنبال دختر می کشاند…

 

۵۲- همسر پنهانی (The Secret Wife) – گیل پل (Gill Paul)؛
این کتاب، داستانی سرشار از عشق، فقدان و تلاش برای رسیدن به معشوق است. ماجرایی لذت‌بخش و فراموش نشدنی. داستانی از دو زمان متفاوت، اولین داستان در سال ۱۹۱۴ ، دورانی که روسیه تزاری در کشمکش جنگ و آشوب و در آستانه سقوط قرارداشت. در این گیرودار تاتیانا، دوشس بزرگ رمانوف، دلباخته‌ افسر سواره‌نظام می‌شود. ۱۰۲ سال بعد و در سال ۲۰۱۶، کیتی فیشر بعد از پی‌بردن به خیانت همسرش به کلبه‌ای که از پدرجدش به او ارث رسیده پناه می‌برد تا افکارش را مرتب و آرام کند؛ اما به‌طور اتفاقی گردنبندی را می‌یابد…

 

۵۳- اما (Emma) – جین آستن (Jane Austen)؛
دوشیزه اِما وودهاوس دختری زیبا، باهوش و پولدار بیست و یک سال دارد. اما که خود قصد ازدواج ندارد، این فکر به سرش می‌زند که گرچه خود قصد ازدواج ندارد اما می‌تواند باعث پیوند دل‌ها و ازدواج زوج‌ها بشود. او که از پیامدهای دخالت در روابط عاطفی دیگران ناآگاه است از سر خامی وارد این راه می‌شود و …

 

کتاب عاشقانه های کلاسیک ۱۰ اما اثر جین آستین

کتاب عاشقانه های کلاسیک ۱۰ اما اثر جین آستین

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اما اثر جین آستین انتشارات نیک فرجام

کتاب اما اثر جین آستین انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اما اثر جین آستین نشر نی

کتاب اما اثر جین آستین نشر نی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اما اثر جین آستین

کتاب اما اثر جین آستین

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اما اثر جین آوستن انتشارت پرثوآ

کتاب اما اثر جین آوستن انتشارت پرثوآ

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب اِما اثر جین آستین

کتاب اِما اثر جین آستین

مشاهده جزئیات و خرید

 

۵۴- ملت عشق یا چهل قانون عشق (The Forty Rules of Love) – الیف شافاک؛
رمانی فلسفی، عاشقانه و عرفانی در مورد مولانا و شمس و عشق میان این دو عارف بزرگ که مفهومی بسیار عمیق و ماندگار دارد. داستان دیگر مربوط به الا روبینشتاین است که با فاصله زمانی هشتصد ساله در بوستونِ آمریکا زندگی می‌کند. که با خواندن درباره مولانا و شمس و پس از آشنایی با نویسنده ای به نام عزیز در اولین روزهای چهل سالگی تصمیم می‌گیرد از قید و بند این زندگی آزاد شود و زندگی خود را تغییر دهد.

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک - جیبی

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک - جیبی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر ققنوس

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر ققنوس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب چهل قانون ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات آتیسا

کتاب چهل قانون ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر شنایا

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر شنایا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات آتیسا

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر آتیسا

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق  اثر الیف شافاک سایز جیبی

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک سایز جیبی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیک شافاک نشر ققنوس

کتاب ملت عشق اثر الیک شافاک نشر ققنوس

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر آفرینه

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر آفرینه

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر نیک فرجام سایز جیبی

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر نیک فرجام سایز جیبی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات نیک فرجام

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب چهل قانون ملت عشق اثر الیف شافاک نشر نیک فرجام

کتاب چهل قانون ملت عشق اثر الیف شافاک نشر نیک فرجام

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات شنایا

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات شنایا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات آوای بی صدا

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات آوای بی صدا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر زرین کلک

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر زرین کلک

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات ندای معاصر

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات ندای معاصر

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات آتیسا

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر زرین کلک

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر زرین کلک

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر شیرمحمدی

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر شیرمحمدی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک - رقعی

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک - رقعی

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر آتیسا

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر آتیسا

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات فرشته

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک انتشارات فرشته

مشاهده جزئیات و خرید

 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر علم و دانش

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک نشر علم و دانش

مشاهده جزئیات و خرید

۵۵- پنجاه سایه گری (Fifty Shades of Grey) – ای. ال. جیمز(E L James)؛

 

۵۶- پنجاه طیف تاریک‌تر (Fifty Shades Darker) – ای. ال. جیمز(E L James)؛

 

۵۷- پنجاه طیف آزاد شده (Fifty Shades Freed) – ای. ال. جیمز(E L James)؛

 

۵۸- دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد (I Wish Someone Were Waiting for Me Somewhere) – آنا گاوالدا (Anna Gavalda)؛

 

۵۹- شب‌های روشن (White Nights) نویسنده: فیودور داستایفسکی (Fyodor Dostoevsky)؛

 

۶۰- سوگند به این زندگی (Swear On This Life) نویسنده: رنه کارلینو (Renee Carlino)؛

 

  • نحوه نمایش محصول ها
کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نگین ایران

کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی انتشارات نگین ایران

مشاهده جزئیات و خرید
کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین اثر فلورانس اسکاول شین انتشارات نگین ایران

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین اثر فلورانس اسکاول شین انتشارات نگین ایران

مشاهده جزئیات و خرید
0
دیدگاهها

*
*

error: Content is protected !!