کتاب جنایت و مکافات اثر فئودور داستایوفسکی (داستایوسکی)
👉امتیاز بده.