ناشر: انتشارات ذکر

انتشارات ذکر نخستین بار در سال 1360 به‌عنوان یک موسسه انتشاراتی مستقل مطرح شد که 4 سال بعد رسما با هویت یک شرکت حقوقی به ثبت رسید. و برای گروه سنی خردسال، کودک، نوجوان، عمومی و بزرگسال کتاب های متعددی با موضوعات سیاسی، مذهبی، تاریخی، کتاب کار کودک، رنگ‌آمیزی و سرگرمی، علمی، داستان و رمان، کمدی، ترسناک، دایرة‌المعارف و… تا به امروز بیش از 1700 عنوان کتاب به چاپ رسانده است.
انتشارات ذکر در 6 دورهی نمایشگاه بین‌اللملی کتاب تهران در سال‌های 68،69،70،73، 78 و 80 ناشر برگزیده انتخاب شده و در اولین نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک موفق به اخذ جایزه شده است. که کتاب‌های کودک و نوجوان زیر نظر واحد جداگانه‌ای با نام کتاب‌های قاصدک منتشر شود.
آدرس انتشارات ذکر: تهران. خ. انقلاب، خ. فلسطین جنوبی، ک. محتشم، پ. 20، ط. اول غربی
کد پستی, 1315853493
تلفن: 02166410041

کتاب حواستو جمع کن آموزش مفاهیم علوم و طبقه بند جانوران  اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر جلد 5

کتاب حواستو جمع کن آموزش مفاهیم علوم و طبقه بند جانوران اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر جلد 5

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 19، نوشتن اعداد 1 تا 10 اثر فهیمه سید ناصری

کتاب حواستو جمع کن 19، نوشتن اعداد 1 تا 10 اثر فهیمه سید ناصری

کتاب
کیف قاصدک حواستو جمع کن اثر فهیمه سیدناصری انتشارات ذکر 12 جلدی

کیف قاصدک حواستو جمع کن اثر فهیمه سیدناصری انتشارات ذکر 12 جلدی

کتاب
فلش کارت حواستو جمع کن جامع 3 آموزش مهارت های نوشتاری اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

فلش کارت حواستو جمع کن جامع 3 آموزش مهارت های نوشتاری اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 18، تطابق و الگوبرداری اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

کتاب حواستو جمع کن 18، تطابق و الگوبرداری اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

کتاب
فلش کارت حواستو جمع کن جامع 2 آموزش مفاهیم علوم اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

فلش کارت حواستو جمع کن جامع 2 آموزش مفاهیم علوم اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

کتاب
فلش کارت حواستو جمع کن جامع 4 آموزش تفکر و خلاقیت اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

فلش کارت حواستو جمع کن جامع 4 آموزش تفکر و خلاقیت اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 2 مفاهیم کاربردی اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

کتاب حواستو جمع کن 2 مفاهیم کاربردی اثر فهیمه سید ناصری نشر ذکر

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 1، تطابق و هماهنگی اثر فهیمه سیدناصری

کتاب حواستو جمع کن 1، تطابق و هماهنگی اثر فهیمه سیدناصری

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 9، شناخت و طبقه بندی گیاهان اثر فهیمه سیدناصری

کتاب حواستو جمع کن 9، شناخت و طبقه بندی گیاهان اثر فهیمه سیدناصری

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 7، شناخت اعداد 5 تا 9 اثر فهیمه سیدناصری نشر ذکر

کتاب حواستو جمع کن 7، شناخت اعداد 5 تا 9 اثر فهیمه سیدناصری نشر ذکر

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 12، هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین اثر فهیمه سیدناصری نشر ذکر

کتاب حواستو جمع کن 12، هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین اثر فهیمه سیدناصری نشر ذکر

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 4، مفاهیم متضاد اثر فهیمه سیدناصری

کتاب حواستو جمع کن 4، مفاهیم متضاد اثر فهیمه سیدناصری

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 8، شناخت اعداد 1 تا 9 اثر فهیمه سیدناصری

کتاب حواستو جمع کن 8، شناخت اعداد 1 تا 9 اثر فهیمه سیدناصری

کتاب
کتاب حواستو جمع کن 10، آشنایی با کاربرد وسایل مختلف اثر فهیمه سیدناصری

کتاب حواستو جمع کن 10، آشنایی با کاربرد وسایل مختلف اثر فهیمه سیدناصری

کتاب
error: Content is protected !!