ناشر: انتشارات آریانو

انتشارات آریانو ناشر کتاب های کودک و نوجوان… از سال ۱۳۹۶به نشر کتاب ‌پرداخته  و آثار مفید وگوناگونی را به علاقمندان عرضه کرده است.

این ناشر در مسیر خدمت به نشر این شایستگی را یافته است که در مسیر رشد و ارتقاء فرهنگ این مرز و بوم نقشی هر چند کوچک بر عهده داشته باشد.

برخی از کتب منتشر شده توسط این ناشر: کتاب داستان مصور گارفیلد شماره ۳ اثر مارک ایوانیر، کتاب داستان مصور گارفیلد شماره ۱ اثر مارک ایوانیر، کتاب داستان مصور گارفیلد شماره ۴ اثر مارک ایوانیر و …

آدرس انتشارات آریانو: تهران، پونک، بلوار همیلا، بلوار اورک، ک. ۱۲، پ. ۱

تلفن: ۴۴۴۶۹۷۹۴

error: Content is protected !!