ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان از سال 1363 برابری حقوق زن و مرد، آزادی های انسانی، حقوق بشر، دمکراسی، عدالت اجتماعی، مبارزه با دیکتاتوری و توتالیتاریسم و مقولاتی از این دست را دنبال کرده است.

برخی از کتب منتشر شده توسط این ناشر: کتاب نمایش در ایران اثر بهرام بیضایی،کتاب سه نمایشنامه عروسکی اثر بهرام بیضائی، کتاب سلاخ خانه شماره پنج اثر کورت ونه گات جونیر، کتاب کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ، کتاب فمینیسم و دیدگاه ها‌ اثر شهلا اعزازی و …

آدرس انتشارات روشنگران: تهران، خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ، خیابان 33، نبش آماج، شماره 21، واحد 3

تلفن: 88722665

error: Content is protected !!