ناشر: انتشارات سپاهان

انتشارات سپاهان ناشر کتاب های دانشگاهی، کتاب زبان، فرهنگ لغت، کارشناسی ارشد و عمومی است که در ادامه به برخی از کتب منتشر شده توسط این ناشر اشاره می شود.

کتاب زبان Active Skills For Reading 1 Third Edition، کتاب زبان Tiny Talk 2A – Work Book، کتاب Step to Understanding اثر L.A.Hill، کتاب Longman Childrens Picture Dictionary اثر Pearson Longman، کتاب American English File 3rd 1 اثر جمعی از نویسندگان، کتاب Basic Tactics For Listening Third Edition اثر Jack C.Richards And Grant Trew،

error: Content is protected !!