سحاب دانش

جورج اورول

0 کتاب 1984 اثر جورج اورول نشر سبو

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول نشر سبو

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول کتاب ۱۹۸۴ نام رمان مشهوری از جورج اورول است که در سال ۱۹۴۹ منتشر شده‌است.…
0 کتاب 1984 اثر جورج اورول

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول

کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اورول کتاب ۱۹۸۴ بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رده‌ی نظام‌های تمامیت‌خواه (توتالیتر) شمرده می‌شود. ۱۹۸۴ کتابی پادآرمانشهری…
error: Content is protected !!